Departamentas vykdo Neįgaliųjų reikalų departamento trijų skelbtų nevyriausybinėms organizacijoms projektų finansavimo 2019 metais atrankos konkursų administravimą

2018 m. lapkričio 15 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2018 m. lapkričio 8 d. gavo Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktų Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų finansavimo 2019 metais atrankos konkursui, Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo 2019 metais projektų atrankos konkursui ir Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų finansavimo 2019 metais atrankos konkursui (toliau – Konkursai) pateiktas paraiškas (iš viso 11). Skelbiame Konkursams gautų paraiškų registrus.

 

Vadovaujantis Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų finansavimo 2019 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatais, konkurso tikslas – remti neįgaliųjų socialiniam švietimui ir informavimui skirtų periodinių leidinių leidybą. Ekspertiniam vertinimui perduotos 9 paraiškos.

 

Vadovaujantis Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo 2019 metais projektų atrankos konkurso nuostatais, konkurso tikslas – finansuoti konkurso būdu atrinktus projektus, skirtus judėjimo sutrikimų turinčių asmenų mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžiams ugdyti ir atkurti, mokant nurodytus asmenis vairuoti B kategorijos motorinę transporto priemonę ir ruošiant egzaminui vairuotojo pažymėjimui gauti. Ekspertiniam vertinimui perduota 1 paraiška.

 

Vadovaujantis Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų finansavimo 2019 metais atrankos konkurso nuostatais, konkurso tikslas – remti informacijos, svarbios visuomenei informuoti neįgaliųjų socialinės integracijos klausimais ir neįgaliųjų socialiniam švietimui, rengimą ir sklaidą. Ekspertiniam vertinimui perduota 1 paraiška.

 

Pažymime, kadparaiškų ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka nuo 15 iki 20 darbo dienų.“.