Socialinių paslaugų priežiūros departamente vyko Socialinio darbo metodinių centrų pasitarimas – seminaras

2018 m. lapkričio 8 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamente vyko Socialinio darbo metodinių centrų pasitarimas – seminaras.

 

2018 m. lapkričio 7 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamente vyko socialinio darbo skyriaus organizuotas Socialinio darbo metodiniams centrams skirtas pasitarimas – seminaras. Renginyje dalyvavo visų šešių socialines paslaugas teikiančių įstaigų – Jaunuolių dienos centro (Panevėžys), Dienos veiklos centro (Kretinga), Rokiškio psichiatrijos ligoninės, Klaipėdos miesto globos namų, Neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė“, Klaipėdos miesto socialinės paramos centro - kurioms yra suteiktas Socialinio darbo metodinio centro statusas, vadovai ar kiti atsakingi asmenys, taip pat Socialinio darbo skyriaus darbuotojai.

 

Posėdyje pranešimą skaitė Vytauto Didžiojo universiteto docentė, socialinio darbo katedros vedėja Rasa Naujanienė, tema Socialinis darbas šiandien. Europos šalių patirties analizė“ bei Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto dekanė, socialinio darbo katedros lektorė, ilgametė socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programų atrankos komisijos narė Ginta Gerikaitė, tema „Socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo  programų vertinimo įžvalgos“.

Antroje posėdžio dalyje buvo aptarti  metodiniams centrams aktualūs klausimai, susiję su metodinių centrų veiklų vykdymu, bei  pristatytos Departamento metodinio vadovavimo centrams gairės.