„Departamentas vykdo Jaunimo savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų akreditavimo ir jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo savivaldybėse 2018–2019 metais konkurso administravimą“.

2018 m. spalio 2 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2018 m. rugsėjo 26 d. gavo Jaunimo savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų akreditavimo ir jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo savivaldybėse 2018–2019 metais atrankos konkursui pateiktas paraiškas (iš viso 16 paraiškų).

 

Pažymime, kad vadovaujantis Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 2V-134(1.4) patvirtintais Jaunimo savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų akreditavimo ir jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo savivaldybėse 2018–2019 metais konkurso nuostatais šiuo metu yra atliekamas pateiktų paraiškų formaliųjų kriterijų atitikties vertinimas. Pareiškėjai iki 2018 m. spalio 3 d. bus informuoti dėl galimai tikslintinų duomenų.

 

Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Priemonės komisijai) patvirtinus sąrašą pareiškėjų, atitikusių formaliuosius kriterijus, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.“