Departamento atstovai dalyvavo Vilniaus lietuvių namų gimnazijos Rugsėjo 1-osios šventėje

2018 m. rugsėjo 4 d.

2018 m. Mokslo ir žinių diena Vilniaus lietuvių namų gimnazijoje buvo švenčiama rugsėjo 3 d. Naujus mokslo metus pradėjo 412 moksleivių iš 28-ių šalių.

Vaiskų ir šiltą rytą mokiniai, mokytojai ir tėveliai rinkosi į gimnazijos kiemą. Tarsi rūkas ore vis sklandė vasaros prisiminimai, tačiau rugsėjo 1-osios varpelis kvietė į klases. Šiemet, pirmą kartą, kviesdamas į klases varpelis nuskambėjo 15 pirmokėlių. Nedrąsiai spausdami tėvelių rankas, jie įžengė į mokslo karalystę.

 

Tradiciškai šventė prasidėjo visiems sugiedojus „Tautišką giesmę“. Toliau, taip pat iškilminga giesme, kurią prasideda ir baigiasi visi iškilmingi valstybinių švenčių, mokslo metų minėjimai, buvo sugiedotas Lietuvių namų himnas ,,Mes kaip paukščiai į Lietuvą grįžtam...“. Tai kūrinys, kuris praturtina mokyklos tradicijas, simbolius, suteikia mokiniams daug dvasinės atgaivos, rimties ir pagarbos savo mokyklai. Neliko abejingų, kai iš jaunų lūpų didingai suskambėjo:                                                                          

Susirinkom iš tolimo krašto:

Nuo Altajaus, Seinų, Vorkutos,

Kad išmoktume protėvių rašto,

Pasisemtume jųjų doros...

Pirmuoju pasirodymu prieš visą mokyklą linksmai nuteikė pirmokai, drąsiai ir garsiai pasakę savo eilėraštukus.

 

Mokyklos bendruomenę sveikino Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SPPD) Socialinių programų valdymo skyriaus vedėja Lidija Zabulionienė ir šio skyriaus vyriausioji specialistė Rima Petronėlė Gudelytė.

Departamento atstovės linkėjo naujų idėjų ir kūrybiškumo, padėsiančių įveikti iššūkius, kad mažos kiekvieno mokinio sėkmės taptų atspirties tašku pasiekti vis didesnių pergalių.

 

Sveikinimo žodį mokiniams ir jų tėveliams tarė Lietuvių namų direktorius Gintautas Rudzinskas, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Mokyklų veiklos skyriaus vyriausiasis specialistas Petras Navickas, pirmasis Lietuvių namų direktorius Alfonsas Rudys, gimnazijos rėmėjai ir kiti svečiai. Visiems linkėta sėkmės, kantrybės kremtant karčias mokslo šakneles ir gražių akimirkų mokykloje.