Departamentas vykdo Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai, konkurso administravimą

2018 m. rugpjūčio 6 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2018 m. rugpjūčio 2 d.  gavo Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai finansavimo 2018 metais atrankos konkursui pateiktas paraiškas (iš viso 43 paraiškos). Skelbiame gautų paraiškų registrą.

 

Pažymime, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. A1-283 patvirtintais Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai atrankos konkurso organizavimo 2018 m. nuostatais šiuo metu yra atliekamas pateiktų paraiškų formaliųjų kriterijų atitikties vertinimas. Pareiškėjai iki 2018 m. rugpjūčio 8  d. bus informuoti dėl galimai tikslintinų duomenų.

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (Priemonės komisijai) patvirtinus sąrašą pareiškėjų, atitikusių formaliuosius kriterijus, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.