2018 m. liepos 20–25 d. dienomis Lietuvos Respublikos delegacija vyksta į Krasnojarską dalyvauti renginiuose, skirtuose paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį ir didžiausios Lietuvos istorijoje deportacijos į Sibirą 70-metį

2018 m. liepos 17 d.

Krasnojarsko regioninė lietuvių tautinė–kultūrinė autonomija ,,Lietuva“ kartu su Tarptautine solidarumo ir demokratijos asociacija ,,Mes“ 2018 m. liepos 19–25 dienomis Krasnojarsko krašte organizuoja renginius, skirtus paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį ir didžiausios Lietuvos istorijoje deportacijos į Sibirą 70-metį. Renginių tikslas – sutelkti Sibiro platybėse išsisklaidžiusius tautiečius, pagerbti tremtinių atminimą, stiprinti užsienio lietuvių ryšį su Lietuva bei palaikyti bendruomenių iniciatyvas, prisidedančias prie Lietuvos valstybės stiprinimo ir jos vardo garsinimo pasaulyje.

 

Renginiai neatsitiktinai planuojami Sibire, Krasnojarsko krašte. 1948 m. gegužės 22 d. stalininis-komunistinis režimas pradėjo pačią didžiausią tik Lietuvoje vykdytą lietuvių deportaciją. Trėmimų operacija buvo koduotai pavadinta ,,Vesna“, bet tai tremtiniams nereiškė pavasario. Skaičiuojama, kad gegužės 22-23 d. Sovietų sąjungos okupacinės valdžios buvo ištremta daugiau kaip 40 tūkst. Lietuvos žmonių. Šie žmonės atsidūrė Sibiro Krasnojarsko krašte, traukinių ešelonai su tremtiniais iš įvairių Lietuvos rajonų miško darbams buvo nukreipti prie Manos upės, čia susikūrė ištisos lietuvių tremtinių gyvenvietės. Gyvenimas priminė žūtbūtinę kovą už išlikimą. Ne visiems buvo lemta grįžti, apie trečdalis tremtinių ir politinių kalinių atgulė svetimoje žemėje, daugelio nežinoma net palaidojimo vieta. Maždaug ketvirtadalis likusių gyvųjų išsibarstė Rusijos platybėse, aplinkybės privertė ten likti, o neretai ir nutautėti. Ne vienas tūkstantis lietuvių tremties vietose gyvena ir dabar.

 

Numatytuose renginiuose pakviesti dalyvauti Krasnojarsko krašto ir miesto administracijos įvairaus visuomeninio ir tarnybinio lygio atstovai, taip pat planuoja dalyvauti ir kitos Sibiro lietuvių bendruomenės: Altajaus, Buriatijos, Irkutsko, Jakutijos, Komi lietuvių bendruomenės bei Kazachstano lietuvių bendruomenė.

 

Pagerbti tremtinių atminimą ir amžinam poilsiui atgulusius tautiečius ir susitikti su Azijos ir Sibiro lietuvių bendruomenėmis, užmegzti glaudesnius kultūrinius ir ekonominius ryšius bei suteikti reikiamos informacijos norintiems grįžti į Lietuvą tėvynainiams vyksta 10 asmenų delegacija iš Lietuvos, kuriai vadovauja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyresnioji patarėja Daiva Zabarauskienė. Delegacijos sudėtyje – taip pat ir įvairių suinteresuotų institucijų atstovai: Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ministerijos, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro, Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, žiniasklaidos atstovai. Siekiant garsinti Lietuvos vardą ir kurti Lietuvos įvaizdį tolimajame Sibire, lietuvių kilmės jaunąją kartą įtraukti į bendrijų veiklą, sudominti ją lietuvių kultūra, tradicijomis, papročiais taip pat dalyvauti renginiuose pakviesti 15 Vilniaus universiteto folkloro ansamblio ,,Ratilio“ dalyvių. Vienas iš seniausių folkloro ansamblių Lietuvoje Sibiro platybėse pristatys Lietuvos kultūros tradicijas, atskleis lietuvišką folklorą Krasnojarsko krašte.

 

Lietuvos delegacija susitiks su lietuvių bendruomenių nariais. Renginių metu bus teikiama informacija grįžimo į Lietuvą klausimais (Lietuvos Respublikos pilietybės, aprūpinimo gyvenamosiomis patalpomis, mokslo, darbo, pensinio aprūpinimo ir kt. klausimais). Remiantis oficialia informacija, Krasnojarsko krašte šiuo metu gyvena apie 3000 mūsų tautiečių, kurių dauguma – tremtiniai, politiniai kaliniai ir jų palikuonys. Daugelis jų, norėdami sugrįžti į Lietuvą, dėl informacijos stokos susiduria su dideliais, o kartais ir neįveikiamais sunkumais.