Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2018 m. balandžio 25 d. Vilniuje organizavo motyvacinį seminarą, skirtą darbuotojams, dirbantiems užsieniečių, gavusių prieglobstį Lietuvoje, integracijos srityje

2018 m. balandžio 27 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2018 m. balandžio 25 d. Vilniuje organizavo motyvacinį seminarą, skirtą darbuotojams, dirbantiems užsieniečių, gavusių prieglobstį Lietuvoje, integracijos srityje. 

 

Seminare dalyvavo Pabėgėlių priėmimo centro darbuotojai, atstovai iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Socialinių paslaugų priežiūros departamento, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos, Vilniaus arkivyskupijos Caritas, JT Vyriausiojo pabėgėlių komisaro atstovė Lietuvoje, Tarptautinės migracijos organizacijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM Užsieniečių registracijos centro darbuotojai, Vilniaus ir Klaipėdos miestų, Jonavos rajono savivaldybių bei Kauno teritorinės darbo biržos Jonavos darbuotojai. Iš viso renginyje apsilankė 44 dalyviai.

 

Seminaro pradžioje sveikinimo žodį tarė departamento direktorius Aivydas Keršulis, pranešimus skaitė istorikas, žurnalistas Rimvydas Valatka tema „Neišsižadėk terbos, tiurmos ir pabėgėlio lazdos“ bei psichologas Andrius Kaluginas tema „Perdegimo sindromo ypatumai“. Po pranešimų buvo organizuota  interaktyvi motyvacinė priemonė.

 

Seminaro dalyviai turėjo galimybę į pabėgėlius pažvelgti kitu kampu. R. Valatka savo pranešimu suintrigavo dalyvius, pradedamas nuo to, kad visi mes iš esmės esame pabėgėliai, istoriškai nuo Romos žlugimo laikų visos Europos tautos, išskyrus italus ir graikus, yra pabėgėlių palikuonys, taip pat ir lietuviai nuo kryžiuočių ir LDK laikų. Tačiau žmonių atmintis trumpa, tad visuomenės nuomonė apie pabėgėlius ir  kitataučius dažnai yra neigiama. Įdomios ir netradicinės paskaitos metu buvo gvildenami ir auditorijai pateikiami teiginiai ir atsakymai į klausimus: ar I-asis tautų kraustymasis buvo vienintelis, kodėl tada tai nesukėlė problemų, iš kur kyla neapykanta pabėgėliams šiandien, kodėl mūsų neveikia gyvenimo simbiotinėje valstybėje patirtis, kaip pakeisti požiūrį į pabėgėlius ir iš ko imti pavyzdį?

 

Psichologas Andrius Kaluginas supažindino dalyvius su vadinamu „perdegimo sindromu“, kuris atsiranda dėl stresinių situacijų, nuolatinio pervargimo ir išsekimo darbe. Perdegimo sindromas turi 3 fazes: nuo lengvo perdegimo, motyvacijos ir entuziazmo praradimo, bejėgiškumo, vienatvės ir bėgimo nuo rutinos iki gilios depresijos, su kuria kovoti įmanoma tik cheminiais vaistais. Diskusijų metu buvo nagrinėjami perdegimo sindromo prevencijos klausimai ir  galimi sprendimo būdai.  

 

Straipsniai žiniasklaidoje apie vykusį seminarą: