Informacija dėl Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su smurtautojais, projektų atrankos 2018 metais konkursui pateiktų paraiškų atitikties formaliesiems kriterijams

2018 m. balandžio 19 d.

Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su smurtautojais, projektų atrankos 2018 metais konkursui pateiktų paraiškų, atitikusių formaliuosius kriterijus ir perduotų ekspertiniam vertinimui, sąrašas:

 

Eil. Nr.

Paraiškos registracijos       numeris

Paraiškos rengėjas

 

 1.

SAAS-1

Asociacija „Elektrėnų šeimų klubas“

 2.

SAAS-4

Marijampolės apskrities vyrų krizių centras

 3.

SAAS-5

Asociacija Pasvalio šeimos gerovės centras

 4.

SAAS-6

Vilniaus arkivyskupijos Caritas

 5.

SAAS-7

Vilniaus šeimos centras

 6.

SAAS-9

Visagino šeimos krizių centras

 7.

SAAS-10

VšĮ „Aukodeita“

 8.

SAAS-11

VšĮ „Blaivybės akademija“

 9.

SAAS-12

Viešoji įstaiga „Elijos“

 10.

SAAS-13

VšĮ „Geri startai“

 11.

SAAS-14

Viešoji įstaiga „MŪSŲ SAULUŽĖ“

 12.

SAAS-15

VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras

 13.

SAAS-16

VšĮ Alytaus apskrities vyrų krizių centras

 14.

SAAS-17

Utenos apskrities vyrų krizių centras

 15.

SAAS-18

Kauno apskrities vyrų krizių centras

 16.

SAAS-19

Koordinacinis centras „Gilė“

 17.

SAAS-20

Telšių krizių centras

 18.

SAAS-21

Raseinių krizių centras

 19.

SAAS-22

Sargelių bendruomenės centras

 20.

SAAS-23

Šeimų ugdymo klubas „Santarvė“

 

 21.

SAAS-24

VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“

 

 22.

SAAS-25

VšĮ Psichologijos terapijos centras „Plius“

 

 23.

SAAS-26

VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai)

 

 24.

SAAS-27

Viešoji įstaiga Šeimos santykių institutas