Informacija dėl Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos konkursui 2018 metais pateiktų paraiškų atitikties formaliesiems kriterijams

2018 m. balandžio 16 d.

Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos konkursui 2018 metais pateiktų paraiškų, atitikusių formaliuosius kriterijus ir perduotų ekspertiniam vertinimui, sąrašas:

 

 

Eil. Nr.

Paraiškos registracijos numeris

Paraiškos rengėjas

1.

NVOŠG-1

Šeimos pagalbos centras „Lašelis“

2.

NVOŠG-2

Viešoji įstaiga „ŠIRVIS“

3.

NVOŠG-3

Labdaros ir paramos fondas „Viltis-Vikonda“

4.

NVOŠG-4

VšĮ „Gyvenimo ir tikėjimo institutas“

5.

NVOŠG-5

VšĮ „Socialinių paslaugų informacijos centras“

6.

NVOŠG-6

Viešoji įstaiga Šeimos santykių institutas

7.

NVOŠG-7

Asociacija „Trinus“

8.

NVOŠG-8

Vėriškių bendruomenė

9.

NVOŠG-9

Visuomeninės organizacijos „Mūza“

10.

NVOŠG-10

Asociacija „Gasčiūnų kaimo bendruomenė“

11.

NVOŠG-11

VšĮ „Šeimų universitetas“

12.

NVOŠG-13

Vaiko ir mamos dienos centras „Kutis“

13.

NVOŠG-14

Būsimų ir esamų mamyčių ir tėvelių asociacija „Gandras"

14.

NVOŠG-15

Joniškio rajono kaimo bendruomenių sąjunga

15.

NVOŠG-16

Šiaulių vyskupijos Šeimos centras

16.

NVOŠG-17

Lietuvos šeimos centras

17.

NVOŠG-18

VšĮ „Versli mama“

18.

NVOŠG-19

Klaipėdos miesto Šeimos centras

19.

NVOŠG-20

Labdaros ir paramos fondas „Dvasinės pagalbos jaunimui centras“

20.

NVOŠG-21

VšĮ „Kūrybos ir užimtumo stuba“

21.

NVOŠG-22

Asociacija „Šviesos kampelis“

22.

NVOŠG-23

VšĮ ,,Grijos vaikai“

23.

NVOŠG-24

Asociacija Rokiškio mamų klubas

24.

NVOŠG-25

VšĮ Meno psichologijos centras

25.

NVOŠG-26

Druskininkų Švč. M. Marijos Škaplierinės parapija

26.

NVOŠG-27

VšĮ „Kazlų Rūdos sporto ir sveikatingumo klubas“

27.

NVOŠG-29

Konsultacijų ir iniciatyvų centras „Tavo laikas“

28.

NVOŠG-30

Leipalingio miestelio bendruomenė

29.

NVOŠG-31

Panevėžio tėvų asociacija

30.

NVOŠG-32

Aukštelkės neformaliojo ugdymo akademija

31.

NVOŠG-33

Kėdainių moterų „LIONS“ klubas

32.

NVOŠG-34

Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

33.

NVOŠG-35

Nacionalinė tėvų asociacija

34.

NVOŠG-36

Telšių moterų bendrija „Akvalina“

35.

NVOŠG-38

Viešoji įstaiga „Pagalbos paaugliams iniciatyva“

36.

NVOŠG-39

Organizacija „Sveikos ir aktyvios bendruomenės iniciatyvos“

37.

NVOŠG-40

Igliaukos bendruomenė „Matutiečiai“

38.

NVOŠG-41

Viešoji įstaiga Rumšiškių dienos centras

39.

NVOŠG-42

Viešoji įstaiga Šv. Antano dienos centras

40.

NVOŠG-43

VšĮ „Via alba“

41.

NVOŠG-44

Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyrius

42.

NVOŠG-45

Ignalinos Švč. M. Marijos Gimimo parapija

43.

NVOŠG-46

Labdaros ir paramos fondo „Vilties arka“

44.

NVOŠG-47

Kėdainių rajono motinystės mokykla

45.

NVOŠG-48

Baisogalos Švč. Trejybės parapija

46.

NVOŠG-49

VšĮ „Lyderių karta“

47.

NVOŠG-50

VšĮ „Mano šeimos akademija“

48.

NVOŠG-51

Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras

49.

NVOŠG-52

Vilties erdvės bendruomenė

50.

NVOŠG-53

Viešoji įsatiga „Pažangūs sprendimai“

51.

NVOŠG-54

Koordinacinis centras „Gilė“

52.

NVOŠG-55

Eišiškių Kristaus Žengimo į dangų parapija

53.

NVOŠG-56

Krizinio nėštumo centras

54.

NVOŠG-57

Kauno apskrities moterų krizių centras

55.

NVOŠG-58

Labdaros ir paramos fondas „Prieglobstis“

56.

NVOŠG-59

Šalčininkėlių Šv. Jurgio parapija

57.

NVOŠG-60

VšĮ „Sudervės parapijiečių bendruomenė“

58.

NVOŠG-61

VšĮ „Geri Startai“

59.

NVOŠG-62

VšĮ Lobių dirbtuvės

60.

NVOŠG-63

ŠASC „Bendrakeleiviai“

61.

NVOŠG-64

Pozityvaus auklėjimo konsultantų asociacija

62.

NVOŠG-65

VšĮ „Atsigręžk į vaikus“

63.

NVOŠG-66

VšĮ „SOTAS“

64.

NVOŠG-67

VŠĮ „Ariogalos tėkmė“

65.

NVOŠG-68

Viešoji įstaiga "Baltijos ekspertų lyga"

66.

NVOŠG-69

Mindaugių kaimo bendruomenė

67.

NVOŠG-70

Vilkabalių kaimo bendruomenė "Vievio Šilas"

68.

NVOŠG-71

Verslo ir lyderystės akademija „In corpore“

69.

NVOŠG-73

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras

70.

NVOŠG-74

Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA

71.

NVOŠG-75

Viešoji įstaiga Slavų tradicinės muzikos mokykla

72.

NVOŠG-76

Lietuvos samariečių bendrijos Raudonės skyrius
Jurbarko r. sav. Raudonės mstl.

73.

NVOŠG-77

Agentūros VISOS LIETUVOS VAIKAI Klaipėdos fondas

74.

NVOŠG-78

VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“

75.

NVOŠG-79

VšĮ Psichoterapijos ir mokymų centras

76.

NVOŠG-80

VšĮ "ARTOTEKA"

77.

NVOŠG-81

Anykščių socialinės gerovės centras

78.

NVOŠG-82

Vievio Šv. Onos parapija

79.

NVOŠG-83

Maltos ordino pagalbos tarnyba

80.

NVOŠG-84

VšĮ „Robotikos akademija“

81.

NVOŠG-85

Vilniaus arkivyskupijos „CARITAS“

82.

NVOŠG-86

VšĮ „Dūzginėlio bitutės“

83.

NVOŠG-87

NVO Telšių krizių centras

84.

NVOŠG-88

Dulų asociacija

85.

NVOŠG-89

Viešoji įstaiga „Laisvos visuomenės institutas“

86.

NVOŠG-90

Natūralaus šeimos planavimo asociacija

87.

NVOŠG-91

Joniškio paramos šeimai centras

88.

NVOŠG-92

VšĮ Socialinių inovacijų centras

89.

NVOŠG-93

VšĮ Vilniaus Visų Šventųjų parapijos vaikų laikinos globos namai

90.

NVOŠG-94

Viešoji įstaiga Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras

91.

NVOŠG-95

VšĮ „GEBU“

92.

NVOŠG-96

Asociacija „Mes šeima“

93.

NVOŠG-97

Visuomeninė organizacija „Užusalių bendruomenės centras“

94.

NVOŠG-98

VšĮ „Blaivi laisvė“

95.

NVOŠG-99

VšĮ „Vaikų ugdymas“

96.

NVOŠG-100

Kauno apskrities vyrų krizių centras

97.

NVOŠG-101

Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapija

98.

NVOŠG-102

Šeimų ugdymo klubas „Santarvė“

99.

NVOŠG-103

Viešoji įstaiga „Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospisas“

100.

NVOŠG-104

VšĮ Psichologinė sveikatos centras

101.

NVOŠG-105

Viešoji įstaiga „Kauno psichologijos ir psichoterapijos institutas“

102.

NVOŠG-106

Lietuvos gatvės vaikų ir jaunių futbolo asociacija

103.

NVOŠG-107

VšĮ Šv. Juozapo brolija

104.

NVOŠG-108

Kupiškio prevencijos centras

105.

NVOŠG-109

„Svėdasų bendruomenė“

106.

NVOŠG-110

Neformaliojo švietimo asociacija „Jaunimo akademija“

107.

NVOŠG-111

Švenčionių Visų Šventųjų parapija

108.

NVOŠG-112

Rožyno bendruomenė

109.

NVOŠG-113

Moterų informacijos centras

110.

NVOŠG-114

Vilniaus Valdorfo Žaliosios mokykla

111.

NVOŠG-115

Alizavos jaunimo centras „ALSJA“

112.

NVOŠG-116

Vilniaus stačiatikių šventųjų Konstantino ir Mykolo parapija

113.

NVOŠG-117

Visuomeninės organizacijos „TĖVAI PRIEŠ NARKOTIKUS“ Visagino miesto padalinys

114.

NVOŠG-118

Telšių vyskupijos šeimos centras

115.

NVOŠG-119

Sveikatos ir integracijos klubas „Sauliukas“

116.

NVOŠG-120

Katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“

117.

NVOŠG-121

Viešoji įstaiga „Šeimos institutas“

118.

NVOŠG-123

VšĮ „Edukacija kitaip“

119.

NVOŠG-125

Asociacija „Lietuvos tėvų forumas“

120.

NVOŠG-126

Švenčionėlių sporto klubas „Žeimenis“

121.

NVOŠG-127

VšĮ „Socialinės partnerystės centras“

122.

NVOŠG-128

VšĮ Ventos Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos vaikų dienos centras

123.

NVOŠG-129

Motinos ir vaiko paramos ir labdaros fondas „Aušta“

124.

NVOŠG-130

VšĮ „Mama, tėtis ir AŠ“

125.

NVOŠG-131

VŠĮ judėjimo „Aš Lietuvai“ valdybos centras

126.

NVOŠG-132

Vilniaus (Kalvarijos) Šv. Kryžiaus Atradimo parapija

127.

NVOŠG-133

VšĮ Ankstyvosios intervencijos centras

128.

NVOŠG-135

Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija

129.

NVOŠG-136

Kauno arkivyskupijos „Caritas“

130.

NVOŠG-137

Viešoji įstaiga Senamiesčio vaikų dienos centras

131.

NVOŠG-138

Lietuvos romų bendruomenė

132.

NVOŠG-139

Viešoji įstaiga „Efektyvus ugdymas“

133.

NVOŠG-141

Daugiavaikių šeimų asociacija „MES“

134.

NVOŠG-142

VšĮ „Mūsų Saulužė“

135.

NVOŠG-143

Sargelių bendruomenės centras

136.

NVOŠG-144

Asociacija „Mes esame“

137.

NVOŠG-145

Asociacija „J. Kentenicho šeimos pedagogikos akademija“

138.

NVOŠG-146

VšĮ „Sensibus“

139.

NVOŠG-147

Labdaros ir pramos centras „Dinozauras“

140.

NVOŠG-148

Asociacija „LAISVAS ŽMOGUS“

141.

NVOŠG-149

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras

142.

NVOŠG-150

Paramos šeimai centras „Darnūs namai“

143.

NVOŠG-151

VšĮ „Rumšiškių šeimų klubas“

144.

NVOŠG-152

Širvintų rajono vaikų globėjų draugija

145.

NVOŠG-153

Utenos apskrities vyrų krizių centras