Apibendrinta informacija dėl 2017 m. atliktų projektų vertinimų

2018 m. sausio 22 d.

Departamentas per 2017 m. atliko 6 socialinių programų, 30 priemonių, 80 projektų ir savivaldybių administracijų vertinimus šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos, jaunimo politikos įgyvendinimo, socialinės paramos ir socialinės aprėpties stiprinimo srityse.

 

Vertinimai atlikti projektų vykdytojams, veikiantiems 33 savivaldybėse, siekiant kontroliuoti veiklų, kurioms įgyvendinti skiriamos lėšos, vykdymą ir valstybės biudžeto lėšų tikslinį panaudojimą, užtikrinti socialinių programų priemonių ir projektų vykdymo kokybę.

 

Vertinimų metu surinktos informacijos pagrindu 25 projektų vykdytojams pateiktos rekomendacijos dėl nustatytų trūkumų pašalinimo. 10 projektų vykdyme nustatyti reikšmingi pažeidimai. Į Departamento sąskaitą grąžinta 7295 Eur netinkamai panaudotų valstybės biudžeto lėšų.

 

Taip pat nustačius kritinius pažeidimus įgyvendinant vaikų dienos centrų projektus, buvo nutrauktos 5 valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartys ir teisminiu keliu siekiama išieškoti 13 529,41 Eur netinkamai panaudotų valstybės biudžeto lėšų.