Vyko mokymai tema „Socialinio darbo organizatorių gebėjimų atpažinti savižudybių rizikas stiprinimas“

2017 m. gruodžio 21 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šių metų gruodžio 15, 18 ir 19 dienomis Panevėžyje, Alytuje ir Utenoje organizavo 8 akademinių valandų trukmės mokymus socialinio darbo organizatoriams, dirbantiems seniūnijose, kurių funkcijos yra stebėti bei vertinti seniūnijos gyventojų poreikį socialinėms paslaugoms ir piniginei paramai gauti,  tema „Socialinio darbo organizatorių gebėjimų atpažinti savižudybių rizikas stiprinimas“. Mokymus vykdė UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“.

 

Vertinimo anketose mokymų dalyviai negailėjo gražių žodžių mokymų lektorei Nidai Gruodienei už profesionaliai pravestus mokymus - gebėjimą aiškiai ir suprantamai perteikti žinias, puikiai parinktas  praktines užduotis bei už gebėjimą sudominti klausytojus. Dalyviai taip pat pažymėjo, kad tokie mokymai, dirbant seniūnijose su bendruomene, yra reikalingi ir labai naudingi jų praktiniame darbe. Visi 80 mokymų dalyvių įvertino šiuos mokymus puikiai.