Šių metų lapkričio 30 – gruodžio 1 d. Kaune vyko teminiai 16 ak. val. Vaikų dienos centrų darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su vaikais, mokymai

2017 m. gruodžio 11 d.

Šių metų lapkričio 30 – gruodžio 1 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, bendradarbiaudamas su VšĮ Šeimos santykių institutu ir VšĮ Nacionaliniu mokymų centru, Kaune organizavo dviejų dienų (16 akademinių valandų) trukmės teminius vaikų dienos centrų darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su vaikais, mokymus, skirtus Kauno apskrities vaikų dienos centrų darbuotojams.

 

Dviejų dienų mokymų metu buvo organizuojamos paskaitos ir užduotys, kurios leido mokymų dalyviams geriau įsigilinti į vaikų dienos centrų darbuotojų kasdienes situacijas, įvairius iššūkius ir problemas. Iššūkiams įveikti būtina sukaupti įvairių žinių ir įgūdžių. Atsižvelgiant į vaikų dienos centrų darbuotojų poreikį nuolat tobulėti, mokymų dalyviai buvo supažindinti su programa, kuri orientuota į įgūdžius ir žinias apie vaikų ugdymo iššūkius ir pagalbą vaikams, turintiems specialiųjų poreikių, vaikų pyktį ir agresiją, pykčio valdymą, vaikų socialinių įgūdžių ugdymą (bendravimo įgūdžių, atsakomybės už savo gyvenimą, kūną ir elgesį, ypač kibernetinėje erdvėje, bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymą, jo būdus ir formas), šeimų ankstyvųjų krizių nustatymą ir nuo ko priklauso šeimos gebėjimas spręsti krizines situacijas, apie vaikų, patyrusių smurtą, įvertinimą ir darbuotojų vaidmenį teikiant pagalbą.

 

Mokymus vedė lektorė psichologė Rasa Pietarienė. Juose dalyvavo 33 vaikų dienos centrų darbuotojai, tiesiogiai dirbantys su vaikais, iš VšĮ „Senamiesčio vaikų dienos centro“, Vaikų dienos centro „Šviesa“, Labdaros fondo Lekėčių bendruomenės centro Lekėčių Vaikų dienos centro, LPF „Nemuno krašto vaikai“, Labdaros ir paramos fondo „Tavo svajonė“, Kauno Švč. Jėzaus Širdies parapijos, VšĮ VLGN „Atsigręžk į vaikus“, Maltos ordino pagalbos tarnybos Kauno maltiečių vaikų dienos centro, VO „Gelbėkit vaikus“ Šakių vaikų dienos centro, Druskininkų šv. Apašt. Baltramiejaus parapijos „Carito“ vaikų dienos centro „Džiugučiai“, Kauno šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijos Vaikų dienos centro „Vaikų stotelė“, LPF „Tavo galimybė“, VšĮ „Gerumo rankos“ Atviros jaunimo erdvės, VšĮ „Ištiesk pagalbos ranką“, Šakių vaikų dienos centro „Gelbėkit vaikus“, Kauno miesto socialinių paslaugų centro, VšĮ „Juventa“, Jonavos r. Užusalių pagrindinės mokyklos daugiafunkcinio centro, Asociacijos Kauno moterų draugijos, LPF „Nemuno krašto vaikai“, Vaikų dienos centro „Šviesa“, Jonavos rajono Ruklos J. Stanislausko mokyklos – daugiafunkcinio centro, Išlaužo seniūnijos kaimų bendruomens Šeimos dienos centro, Šakių rajono savivaldybės administracijos Lukšių seniūnijos, LPF Tavo galimybės, VšĮ Vilniaus policijos klubo vaikams ir jaunimui, VšĮ Šeimos santykių instituto Vaikų dienos centro.