Šių metų lapkričio 23 – 24 d. Telšiuose vyko teminiai 16 ak. val. Vaikų dienos centrų darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su vaikais, mokymai

2017 m. gruodžio 1 d.

Šių metų lapkričio 23 – 24 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, bendradarbiaudamas su VšĮ Šeimos santykių institutu ir VšĮ Nacionaliniu mokymų centru, Telšiuose organizavo dviejų dienų (16 akademinių valandų) trukmės teminius vaikų dienos centrų darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su vaikais, mokymus, skirtus Telšių apskrities vaikų dienos centrų darbuotojams.

 

Dviejų dienų mokymų metu buvo organizuojamos paskaitos ir užduotys, kurios leido mokymų dalyviams geriau įsigilinti į vaikų dienos centrų darbuotojų kasdienes situacijas, įvairius iššūkius ir problemas. Iššūkiams įveikti būtina sukaupti įvairių žinių ir įgūdžių. Atsižvelgiant į vaikų dienos centrų darbuotojų poreikį nuolat tobulėti, mokymų dalyviai buvo supažindinti su programa, kuri orientuota į įgūdžius ir žinias apie vaikų ugdymo iššūkius ir pagalbą vaikams, turintiems specialiųjų poreikių, vaikų pyktį ir agresiją, pykčio valdymą, vaikų socialinių įgūdžių ugdymą (bendravimo įgūdžių, atsakomybės už savo gyvenimą, kūną ir elgesį, ypač kibernetinėje erdvėje, bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymą, jo būdus ir formas), šeimų ankstyvųjų krizių nustatymą ir nuo ko priklauso šeimos gebėjimas spręsti krizines situacijas, apie vaikų, patyrusių smurtą, įvertinimą ir darbuotojų vaidmenį teikiant pagalbą.

 

Mokymus vedė lektorė psichologė Rasa Pietarienė. Juose dalyvavo 27 vaikų dienos centrų darbuotojai, tiesiogiai dirbantys su vaikais, iš Telšių Jaunųjų Samariečių dienos centro, VšĮ Tverų dienos centro, Telšių socialinių paslaugų centro, „Dvidešimt talentų“ asociacijos Vaikų dienos centro, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Mažeikių Viltis“ Paramos šeimai centro, Viekšnių Šv. Jono krikštytojo parapijos maltietiško Vaikų dienos centro, Telšių socialinių paslaugų centro Telšių dienos centro, Telšių Maltiečių vaikų dienos centro, Vaikų globos agentūros Cyrulis, Telšių socialinio paslaugų centro Upynos dienos centro, Telšių socalinių paslaugų centro Žarėnų dienos centro, BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos  Vaikų dienos centro ir Plungės rajono Žemaičių Kalvarijos Vaikų dienos centro „Vilties vėrinėliai“.