Šių metų lapkričio 23 – 24 d. Panevėžyje vyko teminiai 16 ak. val. Vaikų dienos centrų darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su vaikais, mokymai

2017 m. lapkričio 30 d.

Šių metų lapkričio 23 – 24 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, bendradarbiaudamas su VšĮ Šeimos santykių institutu ir VšĮ Nacionaliniu mokymų centru, Panevėžyje organizavo dviejų dienų (16 akademinių valandų) trukmės teminius vaikų dienos centrų darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su vaikais, mokymus, skirtus Panevėžio apskrities vaikų dienos centrų darbuotojams.

 

Dviejų dienų mokymų metu buvo organizuojamos paskaitos ir užduotys, kurios leido mokymų dalyviams geriau įsigilinti į vaikų dienos centrų darbuotojų kasdienes situacijas, įvairius iššūkius ir problemas. Iššūkiams įveikti būtina sukaupti įvairių žinių ir įgūdžių. Atsižvelgiant į vaikų dienos centrų darbuotojų poreikį nuolat tobulėti, mokymų dalyviai buvo supažindinti su programa, kuri orientuota į įgūdžius ir žinias apie vaikų ugdymo iššūkius ir pagalbą vaikams, turintiems specialiųjų poreikių, vaikų pyktį ir agresiją, pykčio valdymą, vaikų socialinių įgūdžių ugdymą (bendravimo įgūdžių, atsakomybės už savo gyvenimą, kūną ir elgesį, ypač kibernetinėje erdvėje, bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymą, jo būdus ir formas), šeimų ankstyvųjų krizių nustatymą ir nuo ko priklauso šeimos gebėjimas spręsti krizines situacijas, apie vaikų, patyrusių smurtą, įvertinimą ir darbuotojų vaidmenį teikiant pagalbą.

 

Mokymus vedė lektorė psichologė Kristina Tutlienė. Juose dalyvavo 23 vaikų dienos centrų darbuotojai, tiesiogiai dirbantys su vaikais, iš VšĮ Panevėžio vaikų dienos užimtumo centro, Panevėžio vyskupijos Caritas vaikų ir jaunuolių dienos užimtumo centro, Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos, Panevėžio socialinių paslaugų centro, LPF „Vilties šviesa“ Paauglių dienos centro, VšĮ „Pagalbos centras“, „Gelbėkit vaikus“ Rokiškio vaikų dienos centro, LPF „Vilties šviesa“ Vabalninko dienos centro, LPF „Vilties arka“, Panevėžio rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos Gustonių bibliotekos UDC, Ukmergės rajono Tulpiakiemio vaikų dienos centro, „Gelbėkit vaikus“ Raguvėlės vaikų dienos centro ir Lietuvos agentūros „SOS Vaikai“ Panevėžio skyriaus.