Šių metų lapkričio 2–3 d. Vilniuje vyko teminiai 16 ak. val. Vaikų dienos centrų darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su vaikais, mokymai

2017 m. lapkričio 10 d.

Šių metų lapkričio 2–3 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, bendradarbiaudamas su VšĮ Šeimos santykių institutu ir VšĮ Nacionaliniu mokymų centru, Vilniuje organizavo dviejų dienų (16 akademinių valandų) trukmės teminius vaikų dienos centrų darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su vaikais, mokymus, skirtus Vilniaus apskrities vaikų dienos centrų darbuotojams.

 

Dviejų dienų mokymų metu buvo organizuojamos paskaitos ir užduotys, kurios leido mokymų dalyviams geriau įsigilinti į vaikų dienos centrų darbuotojų kasdienes situacijas, įvairius iššūkius ir problemas. Iššūkiams įveikti būtina sukaupti įvairių žinių ir įgūdžių. Atsižvelgiant į vaikų dienos centrų darbuotojų poreikį nuolat tobulėti, mokymų dalyviai buvo supažindinti su programa, kuri orientuota į įgūdžius ir žinias apie vaikų ugdymo iššūkius ir pagalbą vaikams, turintiems specialiųjų poreikių, vaikų pyktį ir agresiją, pykčio valdymą, vaikų socialinių įgūdžių ugdymą (bendravimo įgūdžių, atsakomybės už savo gyvenimą, kūną ir elgesį, ypač kibernetinėje erdvėje, bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymą, jo būdus ir formas), šeimų ankstyvųjų krizių nustatymą ir nuo ko priklauso šeimos gebėjimas spręsti krizines situacijas, apie vaikų, patyrusių smurtą, įvertinimą ir darbuotojų vaidmenį teikiant pagalbą.

 

Mokymus vedė lektorė Rasa Pietarienė. Juose dalyvavo 24 vaikų dienos centrų darbuotojai, tiesiogiai dirbantys su vaikais, iš Vilniaus VšĮ Vilniaus policijos klubo vaikams ir jaunimui, Maltos Ordino Pagalbos tarnybos „Augam su maltiečiais“ vaikų dienos centro, Vaikų dienos centro „Sotas“, Vilniaus SOS vaikų kaimo Vaikų dienos centro „Parama Šeimai“, VšĮ „Grijos vaikai“, Švenčionėlių socialinių paslaugų centro, Veriškių kaimo bendruomenės Vaikų dienos centro, VšĮ Pal. J. Matulaičio socialinio centro Vaikų dienos centro „Vaikai vaikams“, Druskininkų šv. Apašt. Baltramiejaus parapijos Vaikų dienos centro „Džiugučiai“, Vileikiškių kaimo bendruomenės Vaikų dienos centro „Lašelis“, Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos filialo Vaikų dienos centro „Navininkai“, Eišiškių Kristaus Žengimo į dangų parapijos Vaikų dienos centro „Nazaretas“, Musninkų vaikų dienos centro, Deltuvos miestelio bendruomenės Vaikų dienos centro „Delnai“ ir Lentvario kompleksinių paslaugų šeimos centro.