Neplaninis veiklos vidaus auditas patvirtino Departamento nustatytus reikšmingus pažeidimus vykdant 5 vaikų dienos centrų veiklą

2017 m. lapkričio 7 d.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje 2017-11-06 įvyko susitikimas, kuriame Ministerijos ir Departamento atstovai dar kartą informavo Visuomeninės organizacijos „Vaikai – visuomenės dalis“ vadovę Tatjaną Lobanovą apie aplinkybes, dėl kurių buvo nutrauktas jos vykdomų projektų finansavimas iš valstybės biudžeto lėšų.

 

Organizacijos vadovei pranešta, kad siekiant kuo didesnio objektyvumo, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos specialistai atliko neplaninį veiklos vidaus auditą, kuris patvirtino Departamento išvadų teisingumą. Taip pat susitikimo metu visuomeninės organizacijos vadovė buvo informuota, kad organizacijai iki nustatyto termino neįvykdžius reikalavimo grąžinti netinkamai ir ne pagal paskirtį panaudotas valstybės biudžeto lėšas, Departamentas kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su ieškiniu dėl šių lėšų priteisimo.

 

2017 m. gegužės–rugpjūčio mėn. Departamentas atliko organizacijos vaikų dienos centrų projektų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis ir skirtų teikti nestacionarias dienos socialinės priežiūros paslaugas vaikams ir jų šeimoms Vilniuje, Radviliškyje, Sedoje, Bartkuškyje ir Alytuje, vertinimus. Nustačius esminius pažeidimus projektų vykdyme nuspręsta projektų finansavimą 2017 metams nutraukti.