Šių metų birželio 1-2 d. Kaune vyko mokymai tema „Migracijos samprata ir tarpkultūrinė kompetencija darbe su prieglobsčio gavėjais: sociologinis, teisinis ir kultūrinis pjūviai“

2017 m. birželio 2 d.

Pabėgėlių krizė palietė Europos kontinentą, imigracijos ir prieglobsčio situaciją žemyne pakeisdama iš esmės. Nuo Antrojo pasaulinio karo Europos Sąjunga dar nebuvo susidūrusi su tokiais tarptautinės migracijos iššūkiais. Atsižvelgiant į dabartines migracijos tendencijas, mokymų dalyviai bus supažindinti su Viduržemio jūros regione ir Europos Sąjungoje vykstančiais migracijos ir prieglobsčio procesais, galimais problemų sprendimo būdais ir ES politikos įtaka šiuolaikiniams migracijos procesams. Mokymų metu bus diskutuojama, kas yra pabėgėliai Lietuvoje ir kuo jie skiriasi nuo kitų migrantų grupių, koks yra ES ir Lietuvos teisinis reguliavimas, siekiant užtikrinti tarptautinę apsaugą tiems asmenims, kuriems jos reikia. Taip pat bus aptarta, kas tai yra pabėgėlių socialinė integracija, kaip ji organizuojama Lietuvoje, kokie yra pagrindiniai elementai, užtikrinantys sėkmingą integraciją.

 

Dėl intensyvių tarptautinės migracijos procesų dinamiškai kintančioje šiuolaikinėje visuomenėje žinių, įgūdžių ir kompetencijų, įgyjamų universitete, nepakanka. Migracija – tai dinamiškas kompleksinis procesas, veikiamas socialinių, ekonominių, politinių, kultūrinių, ekologinių aplinkybių ir lemiantis migracijos procese dalyvaujančių valstybių socialinės, ekonominės bei kultūrinės politikos sritis. Šiuo atveju mokymai, kaip viena iš mokymosi visą gyvenimą priemonių, suteikia galimybes prisitaikyti prie sparčiai besikeičiančių sociokultūrinių procesų, susijusių su imigracijos dinamika ir prieglobsčio bei pabėgėlių integracijos problematika. Šie mokymai įgalina ne tik kelti kvalifikaciją, bet ir nuolat keistis, lanksčiai prisitaikant prie XXI amžiaus iššūkių, tarp kurių prieglobsčio ir pabėgėlių integracijos procesai pamažu užima vis svarbesnę vietą.

 

Mokymų metu paskaitas skaitė Ilma Skuodienė (Lietuvos Caritas), Prof. Egdūnas Račius (Vytauto Didžiojo universitetas), Doc. Laurynas Biekša (Mykolo Riomerio universitetas) ir Dr. Karolis Žibas (Vytauto Didžiojo universitetas ir Diversity Development Group). Mokymuose dalyvavo Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus, Jonavos Vaiko teisių apsaugos skyriaus, Kauno miesto socialinių paslaugų centro Nakvynės paslaugų skyriaus, Vytauto Didžiojo universiteto, Jonavos rajono socialinių paslaugų centro, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugijos, Jaunimo karjeros centro, Kauno teritorinės darbo biržos, Kauno Technologijos universiteto, Kauno rajono Socialinių paslaugų centro, Ruklos Pabėgėlių priėmimo centro atstovai.

 

Dviejų dienų mokymų metu buvo organizuojamos paskaitos ir interaktyvios užduotys, kurios leido mokymų dalyviams geriau įsigilinti į prieglobsčio politikos ir pabėgėlių integracijos procesų problematiką, suprasti ne tik teorinius, bet ir praktinius pabėgėlių integracijos bei tarpkultūrinės kompetencijos aspektus, svarbius tiesioginiame ir netiesioginiame darbe su pabėgėliais.