Šviečiamasis seminaras Rukloje pabėgėlių integravimo tema

2016 m. lapkričio 23 d.

2016 m. lapkričio 22 d., antradienį, Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko  mokykloje-daugiafunkciame centre Ruklos miestelyje, bendradarbiaujant Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Jonavos rajono savivaldybei, surengtas šviečiamasis seminaras tema „Migracijos samprata ir tarpkultūrinė kompetencija bendraujant ir dirbant su prieglobsčio gavėjais: sociologinis, teisinis ir kultūrinis pjūviai“.

 

„Rukla yra pirmoji stotelė pabėgėlių, atvykusių iš Sirijos, Eritrėjos, kitų tolimų kraštų. Mūsų tikslas – siekti, kad čia, Rukloje, atvykėlių pažintis su Lietuva būtų kuo sklandesnė. Todėl kartu su įvairiomis įstaigomis ir institucijomis dedame pastangas, siekdami užtikrinti tiek pabėgėlių, tiek vietos bendruomenės saugumą. Nereikia slėpti – atsiranda santykis „mes ir jie“. Žinoma, mes greit galime pagerinti gatvių apšvietimą ar įrengti vaizdo stebėjimo kameras. Bet pakeisti žmonių supratimą ir visuomenės požiūrį reikia daug ilgesnio laiko“, – tardamas sveikinimo žodį pažymėjo Jonavos rajono savivaldybės meras Mindaugas Sinkevičius.

 

Pabėgėlių krizė palietė Europos kontinentą, imigracijos ir prieglobsčio (politikos) situaciją žemyne pakeisdama iš esmės. Nuo Antrojo pasaulinio karo Europos Sąjunga (toliau – ES) dar nebuvo susidūrusi su tokiais tarptautinės migracijos iššūkiais. Atsižvelgiant į dabartines migracijos tendencijas ES ir už jos ribų, seminaro dalyviai supažindinti su Viduržemio jūros regione ir šiuo metu ES vykstančia migracijos krize, migracijos, prieglobsčio ir integracijos samprata, diskutuota, kas yra pabėgėliai Lietuvoje ir kuo jie skiriasi nuo kitų migrantų grupių, aptarti prieglobstį gavusių užsieniečių socialinės integracijos iššūkiai ir galimi jų sprendimai, taip pat kultūrinių stereotipų ir lūkesčių vaidmuo bendravime su pabėgėliais.

 

Seminare dalyvavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jonavos rajono savivaldybės atstovai, Ruklos miestelio, Jonavos apylinkių bendruomenės atstovai, kitų viešojo sektoriaus institucijų ir įstaigų darbuotojai. Seminaro metu pranešimus skaitė prof. Egdūnas Račius, religijotyrininkas, islamo tyrinėtojas, jau daugiau kaip du dešimtmečius tyrinėjantis arabų visuomenėse vykstančius religinius ir kitus socialinius procesus, taip pat dr. Laurynas Biekša, Mykolo Riomerio universiteto docentas, advokatas, daug metų teikiantis tiesinę pagalbą prieglobsčio prašytojams, pabėgėliams, migrantams, dalyvaujantis Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos ir kitų organizacijų projektuose prieglobsčio ir integracijos srityje.

 

Nuoroda į kitus informacijos šaltinius:

 

V. Buklajevo nuotr.