Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje aptarti specializuotos kompleksinės pagalbos teikimo nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje klausimai

2016 m. spalio 14 d.

2016 m. spalio 12 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių programų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Rima Gudelytė dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotame susitikime su Specializuotos pagalbos centrų atstovais. Taip pat, susitikime dalyvavo organizacijų, dirbančių smurto artimoje aplinkoje mažinimo srityje atstovais: Policijos departamento, Vaikų teisių apsaugos tarnybos, Visuomenės sveikatos centro, Lietuvos savivaldybių asociacijos bei Pagalbos moterims linijos atstovais.

Susitikimas organizuotas siekiant aptarti aktualius specializuotos kompleksinės pagalbos teikimo nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje klausimus.

Departamento atstovė Rima Gudelytė pristatė Specializuotos pagalbos centrų programos įgyvendinimo 2016 m. I pusmečio apžvalgą.

Policijos departamento atstovas pristatė Specializuotos pagalbos centrų ir policijos bendradarbiavimo aktualijas, taip pat Pagalbos moterims atstovas pristatė šios organizacijos veiklą, teikiant specializuotą kompleksinę pagalbą nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims.

Diskusijų metu Specializuotos pagalbos centrai  pažymėjo, kad įgyvendinama veikla yra labai reikalinga, nes vis daugėja asmenų, patiriančių smurtą artimoje aplinkoje, ir jiems reikalinga pagalba bei informacija apie galimybę šia pagalba pasinaudoti. Kartu centrai pažymėjo policijos pareigūnų atsakomybės stoką (neteikia visų pranešimų apie smurto atvejus, traktuoja kaip buitinius konfliktus, pavėluotai pateikiami pranešimai apie aukas, auka nepakankamai informuojama apie centro teikiamas paslaugas, nenurodo aukos tikslaus adreso, telefono numerio ir pan.), o taip pat aukos baimę paviešinti smurtą artimoje aplinkoje. Centrai akcentavo organizacijų, dirbančių smurto artimoje aplinkoje mažinimo srityje, glaudaus bendradarbiavimo būtinybę, vykdomos veiklos sklaidos bei darbuotojų, įgyvendinančių projektines veiklas, kvalifikacijos tobulinimo svarbą.