Dviejų dienų trukmės seminarų ciklas tema „Migracijos samprata ir tarpkultūrinė kompetencija darbe su prieglobsčio gavėjais: sociologinis, teisinis ir kultūrinis pjūviai“

2016 m. rugsėjo 29 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos spalio 3 d. ir spalio 17 d. organizuoja seminarų ciklą tema „Migracijos samprata ir tarpkultūrinė kompetencija darbe su prieglobsčio gavėjais: sociologinis, teisinis ir kultūrinis pjūviai“.

Pabėgėlių krizė palietė Europos kontinentą, imigracijos ir prieglobsčio (politikos) situaciją žemyne pakeisdama iš esmės. Nuo Antrojo pasaulinio karo Europos Sąjunga (ES) dar nebuvo susidūrusi su tokiais tarptautinės migracijos iššūkiais.

Atsižvelgiant į dabartines migracijos tendencijas ES ir už jos ribų, mokymų dalyviai bus supažindinti su Viduržemio jūros regione ir šiuo metu Europos Sąjungoje vykstančia migracijos krize, galimais problemų sprendimo būdais ir ES politikos įtaka šiuolaikiniams migracijos procesams.

Mokymų metu bus diskutuojama, kas yra pabėgėliai Lietuvoje ir kuo jie skiriasi nuo kitų migrantų grupių. Koks yra ES bei Lietuvos Respublikos teisinis reguliavimas, siekiant užtikrinti tarptautinę apsaugą tiems asmenims, kuriems jos reikia, bet kartu nesuteikiant prieglobsčio tiems, kurie piktnaudžiauja prieglobsčio procedūra. Kokios yra teisinės socialinės integracijos garantijos, kurias suteikia Lietuva prieglobstį gavusiems asmenims. Taip pat bus aptarta, kas tai yra pabėgėlių socialinė integracija, kaip ji organizuojama Lietuvoje, kokie pagrindiniai elementai užtikrinantys sėkmingą integraciją. Ar tikrai esame pasiruošę išnuomoti būstą, priimti į savo darbo kolektyvą, pagaliau parodyti kurioje pusėje yra artimiausias bankas. Kaip mes kiekvienas galime prisidėti padėdami pažinti mūsų kultūrą, bendruosius gyvensenos  principus ir vertybes.

Mokymų lektoriai – dr. Karolis Žibas, prof. Egdūnas Račius, dr. Laurynas Biekša, Ilma Skuodienė