Kelionės į Sibirą delegacijos narių padėkos Irkutsko ir Buriatijos lietuvių bendruomenėms

2016 m. rugsėjo 20 d.

Mielieji broliai ir seserys, brangieji lietuviai,

Nors mūsų delegacija jau daugiau kaip savaitę laimingai sugrįžo į Lietuvą, tačiau širdyse mums vis dar skamba Jūsų žodžiai, palinkėjimai troškimai, Jūsų dainos, eilės ir muzika išgirsta Sibiro platybėse. Mintyse vis dar gyvas jausmas, kai supranti, kad tėvynės šauksmui nesvarbus begalinis atstumas, bendrystės jausmo nesusilpnina tūkstančiai kilometrų. Esame be galo Jums, brangieji, dėkingi už tai, kad leidote mums šį bendrystės jausmą pajusti, pabūti su Jumis kartu, kartu pasidžiaugti, kartu paliūdėti, pasidalinti savo mintimis, žodžiais, darbais. Esame dėkingi, kad Jūs esate, kad laukiate, priimate.

 

 Brangieji, štai dar keletas palinkėjimų nuo delegacijos narių:

 

„Širdingai dėkojame lietuvių bendruomenėms tolimajame Sibire už šiltą ir nuoširdų priėmimą. Nepakartojamas jausmas sužinoti, kad ir Irkutske ir Buriatijoje gyvos Lietuvos šaknys ir tradicijos. Didžiulis ačiū Julijai, Liudmilai, Vitalijui ir visiems mus priėmusiems. Linkėjimai Tatjanai Muninai. Ypatingai dėkojame Bernardui Razgui - jei savo gimimo Buriatijos Zaigrajevo rajone neprisimenu, tai antras susitikimas su gimimo vieta išliks atmintyje visam gyvenimui“.

Donatas Jankauskas ir žmona Audra

 

„Susitikimai su Lietuvių bendruomenių atstovais sujaudino savo nuoširdumu ir tragiškomis istorijomis. Žmonės apsisprendė būti lietuviais, nežiūrint į gana prieštaringą vietos valdžios požiūrį į kitokius, t.y.  į ne rusus. Vien toks apsisprendimas yra vertas pagarbos. Tai ką mes čia Lietuvoje natūraliai gavome nuo gimimo - kalbą, tradicijas, dainas, šokius ir t. t., jiems ateina tik milžiniškų pastangų dėka, nes tenka visko išmokti pačiam - kalbos, tradicijų, dainų, šokių. Žinant, kad jie neturi paroje daugiau laiko nei kiti, supranti, kad tą laiką jie turi pavogti iš savo poilsio sąskaitos. Ir visa tai tik dėl to, kad kažkur jo istorijoje buvoLietuva ir tėvų ar senelių neišsipildęs Tėvynės ilgesys. Dar ir dabar matau savo atmintyje Liudmilos, Gitanos, Julijos, Bernardo, Vitalijaus, Antano, Aldonos susijaudinusius ir susirūpinusius veidus, kad jau išvažiuojame, rodos, nė nebūtume atvažiavę. Ir vėl palikti, ir vėl ilgesys...“

Violeta Toleikienė

 

„Mintimis aš vis dar su Jumis..... Noriu padėkoti už Jūsų svetingumą, nuoširdumą,  meilę ir rūpestį, kurį Jūs dovanojote. Aš jaučiausi Anglijos karaliene, kurios visi norai gali būti išpildyti. Su Jumis praleistos dienos buvo laimingiausios mano gyvenime“.

Birutė Stankevičienė

 

„Jūs taip toli nuo prosenelių gimtinės, tačiau širdyse tokie artimi su ja. Žaviuosi ir didžiuojuosi Jumis! Аčiū, kad Jūsų širdyse tiek daug meilės Lietuvai!“

Izabelė Šalkauskienė

 

Mieli tėvynainiai, ačiū Jums už šiltus palinkėjimus, linkėjimus Tėvynei (kuriuos perdavėme) ir iki naujų susitikimų!

 

Lietuvos delegacijos vardu,

Živilė Šukytė-Kraskauskienė ir Rima Gudelytė