Su Rugsėjo 1-ąja, mielieji Vilniaus lietuvių namų moksleiviai

2016 m. rugsėjo 1 d.

Kiekviena rugsėjo pirmoji mūsų kasdienybę pripildo neramaus laukimo, džiugesio ir naujų vilčių. Šią dieną Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių programų valdymo skyriaus vedėja Živilė Šukytė – Kraskauskienė ir vyriausioji specialistė Rima Gudelytė sveikino Vilniaus lietuvių namų moksleivius, mokytojus, tėvelius ir svečius su Mokslo ir žinių diena.

Departamento atstovės linkėjo naujų idėjų ir kūrybiškumo, padėsiančių įveikti iššūkius, kad mažos kiekvieno mokinio sėkmės taptų atspirties tašku pasiekti vis didesnių pergalių.

Živilė Šukytė – Kraskauskienė ir Rima Gudelytė taip pat pasidalino įspūdžiais iš ekspedicijos, iš kurios kartu su Lietuvos delegacija grįžo prieš keletą, kurios metu lankė Sibire gyvenančias lietuvių bendruomenes. Irkutske ir Buriatijoje teko patirti plačią jausmų gamą, kai sutikti jauni žmonės ir vaikai, gyvenantys už tūkstančių kilometrų nuo Lietuvos, kalba lietuviškai, dainuoja lietuvių dainas, deklamuoja eilėraščius savo tėvų ir protėvių kalba, kurių akys dega noru kuo labiau prisiliesti prie gimtojo krašto istorijos, papročių ir kultūros. Iš ties sunku apsakyti nuostabą, kai Sibiro platybėse sutiktas jaunas žmogus, apsirišęs ranką trispalve, kalba gražia lietuvių kalba ir išdidžiai pripažįsta, kad tai –  Vilniaus lietuvių namų nuopelnas, kuriuose jam teko mokytis.

Vilniaus lietuvių namų bendruomenė rengia Lietuvos ambasadorius, nešančius lietuvišką kultūrą, puoselėjančius lietuvišką žodį ne tik Lietuvoje, bet ir, susiklosčius įvairioms gyvenimo aplinkybėms, už Lietuvos ribų.

Sveikinimo kalbą baigdama ir kelionės įspūdžių įkvėpta Socialinių programų valdymo skyriaus vedėja Živilė Šukytė – Kraskauskienė perskaitė Justino Marcinkevičiaus eilėraštį, skirtą Gimtajai kalbai...

 

Gimtųjų žodžių apkabintas,
Aš gyvas kalboje.
Sakau: esi man, kaip žibintas
Pasaulio tamsoje.
Kas moka žodį – randa kelią
Visur ir visada.
Sakau: lietuviška knygelė -
Kaip neregiui lazda.
Kalba gimtoji – kasdieninė
Tu- duona mums esi,
Kai tariam: motina, gimtinė,
Dangus – ir mes visi.

 

Metai po metų Vilniaus lietuvių namų mokykla brandina amžinas vertybes – dorą, pilietiškumą, meilę savo kraštui, puoselėja Lietuvos kultūrą, tradicijas, papročius. Mokslo metų pradžios šventė – prasminga įžanga į mokinių, tėvų, mokytojų bendrą darbą, kurio sėkmė priklauso nuo visų pastangų ir sutarimo.

 

Sėkmės visiems!