Tremties keliais

2016 m. rugpjūčio 23 d.

Į tolimą Buriatiją, speiguotą Irkutsko sritį, į Krasnojarsko krašto platybes, Kazachstano stepes jau nuo 1998 m. buvo organizuojamos ekspedicijos, aplankyta ir atiduota pagarba amžino poilsio atgulusiems Kingyro, Spasko ir Balchašo lagerių teritorijose, Manos ir Jenisiejaus upių pakrantėse, Užbaikalės taigoje. Aplankėme tuos, kuriems dėl įvairių aplinkybių tremties laikas užsitęsė daugiau nei pusę šimto metų.  Mes suteikėm jiems viltį surasti kelius į tėvynę, sužadinome jų prisiminimus, parodėme, jog Lietuvai brangus kiekvienas jos pilietis, kad ir kur jį bebūtų nubloškęs likimas. Mes negalime jiems grąžinti to, kas iš jų atimta – viso gyvenimo, bet privalome pasakyti: mes jūsų nepamiršome, jūs tebesate dalis mūsų tautos. Dar daug mūsų tautiečių dėl įvairių, dažnai nuo jų nepriklausomų priežasčių, tebegyvena gūdžioje Sibiro taigoje okupantų nublokšti į atšiauriausius kraštus. Kaip jiems sekasi? Kuo šiems žmonėms galėtų padėti Tėvynė? Ar daug tremtinių vaikų ir vaikaičių norėtų sugrįžti į Lietuvą? Ką daryti, kad skaudaus likimo pažymėti žmonės nenutautėtų, neprarastų savo kultūros? Ieškodami atsakymų toliau keliaujame suluošintų likimų pėdsakais.

 

2016 metų birželio mėn. sukanka 75-eri metai nuo tragiškos dienos, kai pradėta masiškai tremti lietuvius į Sibirą. Irkutsko lietuvių bendruomenė ,,Švyturys“ ir Buriatijos lietuvių bendruomenė 2016 m. rugpjūčio 25–30 d., paminėdamos lietuvių tautai tragišką sukaktį, organizuoja projektą ,,Tremties keliais“, skirtą šiai datai paminėti. Renginio tikslas – garsinti Lietuvos vardą ir kurti Lietuvos įvaizdį tolimame Sibire, lietuvių kilmės jaunąją kartą įtraukti į bendrijos veiklą, sudominti ją lietuvių kultūra, tradicijomis, papročiais, lietuvių kalba ir jos mokymu ir kt. Numatytuose renginiuose planuoja dalyvauti ir kitos Sibiro lietuvių bendruomenės: Krasnojarsko, Altajaus, Buriatijos, Irkutsko srities Bratsko, Almazay, Zimos, Usolje Sibirskojės, Kutuliko, Angarsko, Ust Ilimsko, Megeto, Čunos lietuvių bendruomenės. Taip pat laukiama delegacija iš Lietuvos. Remiantis oficialia informacija, Irkutsko srityje šiuo metu gyvena nemažai mūsų tautiečių. Vien tik Irkutsko lietuvių bendruomenė vienija per 500 lietuvių, kurios dauguma narių – tremtiniai, politiniai kaliniai ir jų palikuonys. Daugelis jų, norėdami sugrįžti į Lietuvą, dėl informacijos stokos susiduria su dideliais, o kartais ir neįveikiamais sunkumais.

 

Pažymėti skaudžią mūsų tautai datą, į Irkutską ir Buriatiją 2016 m. rugpjūčio 24 d. išvyksta Lietuvos delegacija vadovaujama Lietuvos Respublikos Seimo nario Donato Jankausko. Delegacijos sudėtyje – įvairių institucijų atstovai – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro, Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės ir kitų suinteresuotų institucijų atstovai.