Apskritojo stalo diskusijoje apibendrintas projektas „Pamokos bendruomenėse: pakeliui į Lietuvą“

2016 m. liepos 18 d.

Liepos 15 dieną, „Karolinos“ konferencijų centre, įvyko projekto „Pamokos bendruomenėse: Pakeliui į Lietuvą“ apskrito stalo diskusija „Paimkim Lietuvą visi ant rankų...“. Diskusijoje dalyvavo LR Seimo, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos,  Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos genocido ir rezistencijos tyrimo centro, Vilniaus miesto savivaldybės bei Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos atstovai. Projekto dalyviai dėkojo už įgytas žinias, lietuvių kalbos pamokų naudingumą, už edukacines keliones ir  nuostabiai praleistą laiką. Jie džiaugėsi galimybe pabūti gimtojoje šalyje ir iš arčiau susipažinti su jos kalba, kultūra ir tradicijomis.

 

Renginio metu lietuvių bendruomenių pirmininkai ir projekto dalyviai turėjo progą papasakoti apie savo krašto lietuvių bendruomenėse organizuojamas Lietuvos valstybines šventes, Lietuvai nusipelniusių žmonių paminėjimo vakarus, bei lietuviškų šokių ir dainų kolektyvų repeticijas ir pasirodymus. Vasaros lietuvių kalbos kursų dalyvių didžiausias prašymas - galimybė mokytis lietuvių kalbos ir toliau. Buvo išsakytos mintys, kad puiku būtų mokytis nuotoliniu būdu, klausantis pamokų įrašų.

 

Apskrito stalo diskusijoje buvo aptartos ne tik lietuvių kalbos mokymo bendruomenėse problemos, bet ir grįžtančių į Lietuvą nuolat gyventi politinių kalinių ir tremtinių šeimoms aktualūs klausimai: nuosavybės teisės į žemę, Lietuvos Respublikos pilietybės, apsirūpinimas gyvenamosiomis patalpomis, leidimo nuolat gyventi Lietuvoje dokumentų gavimo, švietimo klausimai ir kt.

 

Renginio metu netrūko siurprizų - dalyvius pasveikino Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų choras „Aidas“, kuriam vadovauja ir diriguoja profesorius Tadas Šumskas. Choras atliko lietuvių liaudies, karines ir patriotines dainas. Ne vienam projekto dalyviui, vyrų choro atliekamos dainos išspaudė ašarą, juk jas dainavo ir mūsų tėvai bei protėviai. Prof. T. Šumsko aranžuotą dainą „Paimkim Lietuvą visi ant rankų...“ lyg vienas choras dainavo visi renginio dalyviai susikibę už rankų. Renginio programą tęsė etnografinis ansamblis iš Rumšiškių. Jie betarpiškai įtraukė visus dalyvius šokti, dainuoti ir muzikuoti drauge.

 

Projekto dalyviai  renginio metu nuoširdžiai demonstravo išmoktas lietuvių kalbos žinias, dainavo liaudies dainas, šoko, deklamavo eilėraščius, vaidino bei pasakojo ko išmoko ir ką pamatė. Didžiausia jų svajonė, kitą vasarą vėl susitikti projekte „Pamokos bendruomenėse: Pakeliui į Lietuvą“.