Prasidėjo projektas „Pamokos bendruomenėse: Pakeliui į Lietuvą“

2016 m. liepos 4 d.

Liepos 4-17 dienomis organizuojamuose vasaros kursuose dalyvauja lietuvių bendruomenių atstovai iš Altajaus krašto, Karagandos, Krasnojarsko krašto, Buriatijos, Komi, Irkutsko srities, Tomsko, Jakutijos, Murmansko bei Karelijos lietuvių bendruomenių.

 

Keturiolikos dienų kursuose 20 projekto dalyvių intensyviai mokysis lietuvių kalbos, tobulins jau turimas žinias ir plės akiratį apie Lietuvą. Šie kursai turėtų padėti grįžus į Tėvynę sėkmingiau ir per trumpesnį laiką adaptuotis joje, skatins aktyviau reikštis bendruomenių veikloje.

 

Projekto atidarymo renginyje, vykusiame 2016 m. liepos 4 d.,  įžanginį sveikinimo žodį visiems susirinkusiesiems projekto dalyviams tarė Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus pavaduotoja Eglė Kuisienė. Susirinkusiuosius taip pat sveikino ir sėkmės įsisavinant naujas žinias bei patirtis linkėjo Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių programų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, Politinių tremtinių ir kalinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą veiksmų plano ir projekto koordinatorė Rima Gudelytė. Šiltas susitikimo akimirkas padėjo įmažinti Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Administravimo skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Siurblytė Juškienė.

 

Projekto metu kursų dalyviai mokysis lietuvių kalbos pagal pradedančiųjų ir pažengusiųjų lygio programas, vyks paskaitos apie lietuvių tautosaką, etnokultūrą, istoriją, bus rengiamos ekskursijos po Vilniaus miesto įžymiąsias vietas, organizuojamos edukacinės kelionės į Kauno IX-ojo forto memorialinį muziejų, Pažaislio vienuolyną, dalyviai aplankys Trakus, planuojama edukacinė kelionė į Kryžių kalną, aplankant Taujėnų dvarą, Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblį bei Šiluvos baziliką, taip pat bus sudaryta galimybė dalyvauti Valstybės dienos minėjimo renginiuose, koncertuose.   

 

Baigiantis projektui apskritojo stalo diskusijoje ,,Paimkim Lietuvą visi ant rankų“ bus aptarti vasaros lietuvių kalbos mokymo rezultatai, pasiekti tikslai, taip pat grįžtančių į Lietuvą nuolat gyventi politinių kalinių ir tremtinių šeimų rūpimi klausimai, diskutuojama bendruomenių atstovams aktualiomis temomis, vyks kursų dalyvių trumpi pasirodymai ,,Ko išmokome: kalbame lietuviškai“. Kursų pabaigą vainikuos Vilniaus įgulos karininkų ramovės choro ,,Aidas“ pasirodymas.

 

Projekto „Pamokos bendruomenėse: Pakeliui į Lietuvą“ organizatorius – Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, partneriai –Lietuvos pramonininkų konfederacija ir Inovacijų ir kompetencijų ugdymo institutas.