Naujienos (2017 m.)

Organizuojami teminiai vaikų dienos centrų darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su vaikais, mokymai

2017 m. rugsėjo 28 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, bendradarbiaudamas su VšĮ Šeimos santykių institutu ir VšĮ „Nacionalinis mokymų centras“, kviečia vaikų dienos centrų darbuotojus į 2-jų dienų (16 akademinių valandų) trukmės teminius vaikų dienos centrų darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su vaikais, mokymus, vyksiančius visoje Lietuvoje.

Sveikiname visus Lietuvos socialinius darbuotojus su profesine švente!

2017 m. rugsėjo 27 d.

Sveikiname visus Lietuvos socialinius darbuotojus su profesine švente!

 

Tegul niekada Jums nepritrūksta ištvermės, kantrybės,

tolerancijos, tiesiant pagalbos ranką stokojantiems,

ir tegul Jus visuomet lydi aplinkinių meilė, pagarba ir dėkingumas.

Sėkmės Jūsų nelengvame, bet prasmingame darbe!

Šių metų rugsėjo 11–12 d. Klaipėdoje vyko mokymai „Migracijos samprata ir tarpkultūrinė kompetencija darbe su prieglobsčio gavėjais: sociologinis, teisinis ir kultūrinis pjūviai“

2017 m. rugsėjo 14 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, bendradarbiaudamas su VšĮ Diversity Development Group ir Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro biuru (UNHCR), šių metų rugsėjo 11–12 d. Klaipėdoje organizavo dviejų dienų trukmės seminarų ciklą tema „Migracijos samprata ir tarpkultūrinė kompetencija darbe su prieglobsčio gavėjais: sociologinis, teisinis ir kultūrinis pjūviai“. Mokymai buvo skirti Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybių, kitų savivaldybių institucijų ir įstaigų, taip pat kitų institucijų ir įstaigų teritorinių padalinių, sveikatos priežiūros įstaigų bei NVO atstovams.

Šių metų rugsėjo 11–12 d. Klaipėdoje vyks mokymai „Migracijos samprata ir tarpkultūrinė kompetencija darbe su prieglobsčio gavėjais: sociologinis, teisinis ir kultūrinis pjūviai“

2017 m. rugsėjo 1 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, bendradarbiaudamas su VšĮ Diversity Development Group ir Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro biuru (UNHCR), kviečia Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybių, kitų institucijų ir organizacijų, nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių atstovus dalyvauti dviejų dienų trukmės seminarų cikle tema „Migracijos samprata ir tarpkultūrinė kompetencija darbe su prieglobsčio gavėjais: sociologinis, teisinis ir kultūrinis pjūviai“.

 

Su Rugsėjo 1-ąja, mielieji Vilniaus lietuvių namų mokytojai ir moksleiviai

2017 m. rugsėjo 1 d.

Kiekviena rugsėjo pirmoji mūsų kasdienybę pripildo neramaus laukimo, džiugesio ir naujų vilčių. Šia džiugia proga kartu su Lietuvių namų bendruomene susirinko pasidžiaugti ir palinkėti mokytojams bei moksleiviams geros kloties ir gerų naujųjų mokslo metų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai.

 

Vyks mokymai tema „Socialinių darbuotojų kompetencijų įsivertinimas (įvertinimas) bei profesinės kompetencijos tobulinimo poreikių nustatymas, naudojant metodinį profesinių kompetencijų įsivertinimo įrankį“

2017 m. rugpjūčio 18 d.

Informuojame, kad Socialinių paslaugų priežiūros departamento užsakymu VšĮ „Kitokie projektai“ š.m. rugsėjo – spalio mėn. organizuos mokymus „Socialinių darbuotojų kompetencijų įsivertinimas (įvertinimas) bei profesinės kompetencijos tobulinimo poreikių nustatymas, naudojant metodinį profesinių kompetencijų įsivertinimo įrankį“. Mokymų tikslas - apmokyti socialinių paslaugų srities darbuotojus, atsakingus už socialines paslaugas teikiančių įstaigų socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos įsivertinimą (įvertinimą) bei profesinės kompetencijos tobulinimo mokymų poreikio nustatymą, naudojant metodinį profesinių kompetencijų įsivertinimo įrankį. Mokymų trukmė 8 val.

 

Pasibaigus projektui „Pamokos bendruomenėse: Pakeliui į Lietuvą“ tremtiniai ir lietuvių bendruomenių atstovai džiaugėsi pramokę lietuvių kalbos

2017 m. liepos 24 d.

2017 m. liepos 23 d. prabėgus projekto „Pamokos bendruomenėse: Pakeliui į Lietuvą“ vasaros lietuvių kalbos mokymo kursams dalyviai noriai demonstravo savo lietuvių kalbos žinias. Dvi savaites trukusiuose mokymuose 25 atstovai iš Krasnojarsko kr., Buriatijos, Jakutijos, Karelijos, Karagandos, Murmansko, Irkutsko, Ust Iljinsko  ir Bratsko lietuvių bendruomenių aktyviai mokėsi kalbos pagal pradedančiųjų ir pažengusiųjų lygio programas.

 

Lietuvių bendruomenių atstovai Vilniuje tobulina lietuvių kalbos žinias

2017 m. liepos 19 d.

Šią savaitę Vilniuje tęsiasi projekto „Pamokos bendruomenėse: Pakeliui į Lietuvą“ renginiai.

Pagrindinis projekto „Pamokos bendruomenėse: Pakeliui į Lietuvą“ tikslas – sudaryti galimybes lietuvių bendruomenių atstovams – grįžtantiems tremtiniams, politiniams kaliniams bei jų šeimų nariams, gyvenantiems buvusioje SSRS teritorijoje, taip pat ketinantiems į Lietuvą sugrįžti asmenims, – atvykti į Lietuvą mokytis ar tobulinti lietuvių kalbos žinias ir dalyvauti sociokultūriniuose renginiuose.

 

Vilniaus lietuvių namuose brandos atestatai įteikti 26-ajai abiturientų laidai

2017 m. liepos 17 d.

Šių metų liepos 14-ąją Vilniaus lietuvių namų abiturientų 26-ajai laidai įteikti brandos atestatai. Šia džiugia proga kartu su Lietuvių namų bendruomene susirinko pasidžiaugti ir palinkėti abiturientams geros kloties ir gražaus gyvenimo kelio Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, taip pat Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovai.

 

2017 m. liepos 10 d. startavo projektas „Pamokos bendruomenėse: pakeliui į Lietuvą“

2017 m. liepos 14 d.

2017 m. liepos 10 d., kaip ir kiekvienais metais, prasidėjo Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inicijuojamas projektas „Pamokos bendruomenėse: pakeliui į Lietuvą“.

 

Pabėgėlių priėmimo centre Rukloje tradiciškai paminėta Pasaulinė pabėgėlių diena

2017 m. birželio 21 d.

Kaip ir kasmet, šių metų birželio 20 d. Pabėgėlių priėmimo centras organizavo Pasaulinės pabėgėlių dienos paminėjimo šventę, kurioje dalyvavo Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Turto valdymo skyriaus vedėjas Karolis Tumkevičius ir Socialinių programų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Monika Račinskaitė.

 

Lietuvos delegacija aplankė tremties ir kalinimo vietas, buvusius lagerius ir politinių kalinių kapavietes Kazachstano stepėse

2017 m. birželio 19 d.

Karagandos lietuvių bendruomenės LITUANICA kvietimu 2017 m. birželio 9–15 d. Lietuvos Respublikos delegacija, vadovaujama Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės aprėpties departamento Lygių galimybių skyriaus vedėjos Eglės Čaplikienės, dalyvavo projekto „Neužgyjantys istorijos randai“ renginiuose Kazachstano ir Kirgizijos Respublikose. 

 

Šių metų birželio 1-2 d. Kaune vyko mokymai tema „Migracijos samprata ir tarpkultūrinė kompetencija darbe su prieglobsčio gavėjais: sociologinis, teisinis ir kultūrinis pjūviai“

2017 m. birželio 2 d.

Šių metų birželio 1-2 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Diversity Development Group Kaune organizavo dviejų dienų trukmės mokymus tema „Migracijos samprata ir tarpkultūrinė kompetencija darbe su prieglobsčio gavėjais: sociologinis, teisinis ir kultūrinis pjūviai“, skirtus Kauno miesto, Kauno rajono ir Jonavos rajono savivaldybių bei nevyriausybinių organizacijų atstovams.

 

2017 m. birželio 9–15 d. dienomis Lietuvos Respublikos delegacija vyksta dalyvauti projekto ,,Neužgyjantys istorijos randai“ renginiuose

2017 m. birželio 2 d.

Karagandos lietuvių bendruomenė ,,LITUANICA“, kartu su Kirgizijos lietuvių bendruomene, parengė ir 2017 m. birželio 9–15 d. dienomis organizuoja projektą ,,Neužgyjantys istorijos randai“, skirtą pagerbti lageriuose kalėjusius ir amžinam poilsiui atgulusius tautiečius, taip pat likusius gyvus mūsų tautos genocido liudytojus, darsyk prisiminti, kodėl ir kaip dalis lietuvių tautos atsidūrė šiame krašte, susipažinti, kaip sekasi tiems, kurie ten liko ir jiems ši šalis tapo antrąja tėvyne, kaip saugomas žuvusiųjų sovietiniuose lageriuose atminimas.

 

Vilniaus lietuvių namų bendruomenė šventė Paskutinio skambučio šventę

2017 m. gegužės 26 d.

Kaip ir kasmet, šių metų gegužės 25-ąją Vilniaus lietuvių namų abiturientams nuskambėjo paskutinysis skambutis. Šia proga kartu su Lietuvių namų bendruomene susirinko pasidžiaugti ir palinkėti abiturientams geros kloties ir gražaus gyvenimo kelio Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos, taip pat Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai.