Naujienos (2020 m.)

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas: socialinės globos įstaigų vertinimai atliekami siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę

2020 m. sausio 20 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM pernai atliko 127 socialinės globos įstaigų kokybės ir atitikties licencijavimo sąlygoms vertinimus: vaikų socialinės globos namų (49),  suaugusių asmenų su negalia bei senelių globos namų (65), dienos socialinės globos centrų neįgaliesiems (13).

Taip pat pradėjo atlikinėti departamentui naujai priskirtą ūkio subjektų priežiūros funkciją – globos centrų veiklos vertinimus (atlikti 7 vertinimai).

Kvietimas lietuvių bendruomenėms, susibūrusioms buvusioje SSRS teritorijoje, teikti paraiškas dėl 2020 metais ketinamų organizuoti projektų finansavimo

2020 m. sausio 17 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM kviečia teikti prašymus lietuvių bendruomenes, susibūrusias buvusioje SSRS teritorijoje, dėl 2020 metais ketinamų organizuoti projektų, kuriems finansuoti ketinama kreiptis paramos pagal Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą 2018–2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. A1-477 „Dėl Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą 2018–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų planas), priemones.

Paskelbtas projekto, skirto šeimos kortelės partneriams įtraukti ir informacijai apie šeimos kortelę skleisti, atrankos organizavimo 2020 metais konkursas

2020 m. sausio 15 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2020 m. sausio 12 d. gavo Projekto, skirto šeimos kortelės partneriams įtraukti ir informacijai apie šeimos kortelę skleisti, atrankos konkurso organizavimo 2020 metais paraišką atrankai atlikti (iš viso - 1 paraiška). 

Skelbiame gautų paraiškų REGISTRĄ.

 

Vaikų dienos centrams paskirstyta 5,3 mln. Eur: finansavimas skirtas 343 projektams

2020 m. sausio 14 d.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos suburta atrankos konkurso komisija paskirstė 5,3 mln. eurų 343 vaikų dienos centrams: 329 projektai lėšas gaus iškart pasirašę sutartis, dar 14 vaikų dienos centrų pinigai pasieks patikslinus sąmatas arba veiklos planus.

Vienam projektui šiemet skirta 7-16 tūkst. eurų metams. Dešimtadalį šios sumos pareiškėjai turėjo užsitikrinti iš kitų šaltinių – savivaldybių, privačių rėmėjų ar panašiai.

2019-03-01-SADM-VDC_web_07.jpg

SPPD jau sudarė pirmąsias valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis dėl programų finansavimo 2020 m. I ketvirtyje

2020 m. sausio 10 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM jau sudarė pirmąsias valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis dėl 2019–2020 metų laikotarpiu vykdomų jaunimo organizacijų stiprinimo programų ir Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo tikslinės programos finansavimo pratęsimo 2020 m. I ketvirčiui.

Iš viso sudaryta 13 valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarčių.

Programų vykdytojus finansavimas turėtų pasiekti per 2020 m. sausio mėnesį.

Projektų atranka: Nevyriausybinių organizacijų, vienijančių Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjus ir kitus nukentėjusius nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir vėliau vykdytos SSRS agresijos asmenis, institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2020 m. at

2020 m. sausio 8 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2020 m. sausio 8 d. gavo Nevyriausybinių organizacijų, vienijančių Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjus ir kitus nukentėjusius nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir vėliau vykdytos SSRS agresijos asmenis, institucinio stiprinimo projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 2 paraiškos). Skelbiame gautų paraiškų registrą.

Šeimos kortelės partnerių sąraše – beveik 150 įmonių

2020 m. sausio 7 d.

Su Šeimos kortele gausios ir negalią turinčius vaikus auginančios šeimos gali naudotis 148 partnerių nuolaidomis, iš jų 17 įmonių yra nacionalinės. Tai „Rimi“, „Maxima“, „Officeday“, „Eurobiuras“, „Pasaulio optika“, „Litexpo“, „Vandens parkas“, „Vilpra“, „Kika“, „Gulbelė“, „Camelia“, Lietuvos jūrų muziejus, „Kraujo laboratorija“, „Fielmann“, „Eurovaistinė“, "Lietuvos radijo ir televizijos centras". Prie pastarųjų nuo 2020 m. sausio 1 d. prisijungė ir „Lietuvos geležinkeliai“.

DĖMESIO – naujasis Socialinių paslaugų priežiūros departamento adresas – A. Vivulskio g. 13, Vilnius

2020 m. sausio 3 d.

Socialinių paslaugų paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administracija persikraustė į naujas patalpas – A. Vivulskio g. 13, Vilniuje.