Naujienos (2020 m.)

Skelbiame pareiškėjų sąrašą, kurių subsidijų paraiškos, skirtos finansuoti dėl COVID-19 atsiradusias išlaidas, yra finansuotos

2020 m. spalio 20 d.

Pagalbos priemonei numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 2 000 000 Eur valstybės biudžeto lėšų. Kvietimas teikti paraiškas galioja iki to momento, kai pagal gautas subsidijų paraiškas bus paskirstyta visa subsidijų paraiškoms finansuoti bendrai skiriama valstybės biudžeto lėšų suma, bet ne ilgiau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d. Šiai dienai yra paskirstyta  1 179 902,57 Eur valstybės biudžeto lėšų.

Sąrašą rasite ČIA.

Subsidijų paraiškų, skirtų finansuoti dėl COVID-19 atsiradusias išlaidas, registras

2020 m. spalio 17 d.

Skelbiame subsidijų paraiškų, skirtų finansuoti dėl COVID-19 atsiradusias išlaidas, registrą.

Registrą rasite ČIA.

Nacionaliniai atsakingo verslo apdovanojimai 2020: liko savaitė pateikti paraiškas

2020 m. spalio 14 d.

Socialiai atsakingas įmones kviečiame suskubti ir iki spalio 20 d. pateikti paraiškas Nacionalinių atsakingo verslo apdovanojimų 2020 konkursui.

Šiemet konkurse varžomasi dėl keturių nominacijų – „Aplinkai draugiškiausios įmonės“, „Metų bendruomeniškiausios įmonės“, „Metų darbovietės“ ir „Įmonės, labiausiai prisidėjusios prie socialinėje atskirtyje esančių asmenų integracijos į darbo rinką“. O labiausiai pasižymėjusi įmonė, pateikusi paraiškas laimėti visų rūšių nominacijas, bus pagerbta pagrindiniu apdovanojimu – „Metų socialiai atsakinga įmonė“. 

Įmonės kviečiamos siųsti paraiškas iki 2020 m. spalio 20 d. imtinai elektroniniu paštu post@socmin.lt.

Detalesnę informaciją ir paraiškų formas rasite adresu čia.

Startavo projektas, skirtas pagreitinti ir supaprastinti licencijavimo procesą

2020 m. spalio 8 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM, įgyvendindamas 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondo investicijų veiksmų programos finansuojamą priemonę, skirtą viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimui Nr. 10.1.3-ESFA-V-918-01-0015, įgyvendina projektą „Socialinės globos įstaigų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimas, įdiegiant administracinės licencijavimo paslaugos kokybės gerinimo priemones“.
Projekto metu bus optimizuotas visas licencijavimo procesas: atlikta išsami licencijavimo proceso analizė, skirta identifikuoti tobulintinas sritis, atsižvelgiant į tai - pagal dabartinį teisinį reglamentavimą bus patobulinta ir naujais funkcionalumais papildyta Socialinės globos įstaigų licencijavimo priemonė (toliau – SGLEP), dėl kurios licencijavimo procesas taps paprastesnis ir greitesnis.

Lietuvos socialinius darbuotojus sveikinime su jų profesine švente!

2020 m. rugsėjo 25 d.

Socialinio darbuotojo profesijos pamatas – meilė žmonėms. 

Puoselėkite savo profesiją, būkite matomi ir girdimi savo darbais.

 

Konsultacijos savivaldybėms dėl Vaikų dienos centrų akreditavimo

2020 m. rugsėjo 17 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas, vykdydamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 14 d. įsakymą Nr. A1-834 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. kovo 19 d. Įsakymo Nr. A1-244 „Dėl pavedimo socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ pakeitimo, pradeda teikti metodinę pagalbą savivaldybėms, vykdančioms socialinės priežiūros paslaugų akreditavimą.

Prašome susipažinti su dažnai užduodamais klausimais.

Daugiau informacijos savivaldybėms pateikiama čia.

Šeimos kortelių paprašė jau beveik pusė šeimų, turinčių tam teisę

2020 m. rugsėjo 8 d.

Prašymus gauti Šeimos kortelę iš viso Lietuvoje jau pateikė beveik 19 tūkstančių gausių arba negalią turintį vaiką prižiūrinčių šeimų, t. y. beveik pusė šeimų, turinčių tam teisę (46,51 proc.).

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie SADM duomenimis, Šeimos kortelių partnerių, t. y. nuolaidas teikiančių įmonių, skaičius tik auga. Kortelė šiuo metu turi daugiau nei 211 regioninių ir nacionalinių partnerių, kurie suteikia nuolaidas visiems Šeimos kortelės turėtojams.

Daugiausia šeimų, turinčių teisę į Šeimos kortelę, užsisakė gyvenantys Vilniaus m. sav. - 64,83 proc., Pagėgių sav. - 63,08 proc., Kauno m. sav. ir Klaipėdos m. sav. - po 56,74 proc., Neringos sav. - 56,25 proc., Šiaulių m. sav. - 52,31 proc.  

Projektų atranka. Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų konsultacinėms paslaugoms, teikiamoms telefonu (nuotoliniu būdu) vyrams, išgyvenantiems emocines ir psichologines krizes, stiprinti 2020 metais, atrankos konkursui pateiktų paraiškų registras

2020 m. rugsėjo 7 d.

Skelbiame Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų konsultacinėms paslaugoms, teikiamoms telefonu (nuotoliniu būdu) vyrams, išgyvenantiems emocines ir psichologines krizes, stiprinti 2020 metais, atrankos konkursui pateiktų paraiškų registrą.

Rekomendacijos socialinės globos įstaigoms dėl asmeninės apsaugos priemonių

2020 m. rugpjūčio 21 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintos Rekomendacijos dėl asmeninės apsaugos priemonių rezervo sudarymo ir socialinės globos įstaigų darbuotojų, apsisaugant nuo koronaviruso infekcijos (COVID-19), asmeninės apsaugos priemonių naudojimo minimalių kiekių nustatymo socialinės globos įstaigose.

Rekomendacijas rasite paspaudę ČIA.

Kompetencijos tobulinimo mokymai socialinių paslaugų srities darbuotojams

2020 m. rugpjūčio 10 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM organizuoja kompetencijos tobulinimo mokymus socialinių paslaugos srities darbuotojams įvairiuose miestuose pagal patvirtintas programas.
Rugpjūčio mėnesį vyks šie mokymai:

* Vietos bendruomenių (socialinių paslaugų organizacijų) tarpsektorinio bendradarbiavimo stiprinimas deinstitucionalizacijos procese“. 

* Kūrybiškumo skatinimas organizacijoje mentorystės pagalba. 
* Socialinių darbuotojų kompetencijų stiprinimas dirbant su krizės paliestais asmenimis.

Pradedamas vykdyti projektas „Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams“

2020 m. liepos 31 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kartu su partneriais Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių miestų bei Akmenės ir Jonavos rajonų savivaldybių administracijomis ir papildomu partneriu VŠĮ Diversity Development Group pradeda įgyvendinti projektą „Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams“ (toliau – Projektas).

Projekto tikslas – stiprinti integracijos paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimą Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių miestų, Jonavos bei Akmenės rajonų savivaldybėse.

Vienkartinių išmokų lėšos rytoj pasieks savivaldybes, o iki liepos pabaigos – ir gavėjus

2020 m. liepos 22 d.

Siekiant sumažinti neigiamus ekonominius ir socialinius COVID-19 pandemijos padarinius, visi vaikai, gaunantys vaiko pinigus, iki liepos 31 dienos gaus papildomą vienkartinę išmoką, – 120 arba 200 eurų. 

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM  šiuo metu į visų savivaldybių  sąskaitas perveda lėšas, skirtas vienkartinei išmokai šeimoms, auginančioms vaikus (įvaikius), ir vaikams, netekusiems tėvų globos mokėti.

 Vienkartinės išmokos mokamos iš valstybės biudžeto. 120 eurų išmoką gaus apie 374,1 tūkst. vaikų, o 200 eurų – 133,6 tūkst.

Vaikų dienos centrams dėl karantino skirta papildomai lėšų

2020 m. liepos 2 d.

Lietuvoje veikia 426 vaikų dienos centrai. Juose pasirūpinama vaikais: jie gauna karšto maisto, gali paruošti pamokas, su jais dirba socialiniai darbuotojai, vykdomi įvairūs edukaciniai užsiėmimai.

Valstybė remia vaikų dienos centrų veiklą ir plėtrą - 2020 m. buvo skirta 5,8 mln. Eur, o dėl karantino - dar 272,9 tūkst. Eur.

Karantinas baigėsi: senjorų dienos centrai jau veikia, galimas ir lankymas socialinės globos įstaigose

2020 m. birželio 19 d.

Pasibaigus karantinui savo artimuosius jau galima aplankyti socialinės globos namuose, lankytojus priima senyvo amžiaus žmonių dienos centrai. Tačiau nors apribojimai švelnėja, dalis jų išlieka, nes virusui patekus į tokio tipo įstaigas, pasekmės gali būti labai skaudžios.

Susipažinkite su informacija, kuri padės teisingai užpildyti subsidijų paraiškas, skirtas finansuoti dėl COVID-19 atsiradusias išlaidas

2020 m. birželio 8 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM kviečia socialines paslaugas teikiančias nevyriausybines organizacijas teikti subsidijų paraiškas, skirtas finansuoti dėl COVID-19 atsiradusias išlaidas.

Kilus klausimų dėl paraiškų pildymo, konsultuokitės tel. 8 706 68299, tel. 8706 68282 (Socialinių paslaugų priežiūros departamentas).

Nepavykus susisiekti telefonu, prašome kreiptis el. p. nvosubsidijacovid@sppd.lt. Atsakymą pagal galimybes pateiksime nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 24 valandas.

Informacija pareiškėjams teikiama darbo dienomis iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos įskaitytinai.