Naujienos (2017 m.)

Šių metų lapkričio 30 – gruodžio 1 d. Kaune vyko teminiai 16 ak. val. Vaikų dienos centrų darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su vaikais, mokymai

2017 m. gruodžio 11 d.

Šių metų lapkričio 30 – gruodžio 1 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, bendradarbiaudamas su VšĮ Šeimos santykių institutu ir VšĮ Nacionaliniu mokymų centru, Kaune organizavo dviejų dienų (16 akademinių valandų) trukmės teminius vaikų dienos centrų darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su vaikais, mokymus, skirtus Kauno apskrities vaikų dienos centrų darbuotojams.

Šių metų lapkričio 23 – 24 d. Telšiuose vyko teminiai 16 ak. val. Vaikų dienos centrų darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su vaikais, mokymai

2017 m. gruodžio 1 d.

Šių metų lapkričio 23 – 24 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, bendradarbiaudamas su VšĮ Šeimos santykių institutu ir VšĮ Nacionaliniu mokymų centru, Telšiuose organizavo dviejų dienų (16 akademinių valandų) trukmės teminius vaikų dienos centrų darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su vaikais, mokymus, skirtus Telšių apskrities vaikų dienos centrų darbuotojams.

Lietuvos bendruomenės – ranka rankon

2017 m. gruodžio 1 d.

Bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų programa siekiama skatinti bendruomenių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą bei didinti bendruomenės narių atsakomybę už jų bendruomenėse sprendžiamus klausimus. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengė dešimt reportažų apie dešimt Lietuvos bendruomenių vykdančių socialinės atsakomybės veiklas ir iniciatyvas. Tai bendruomenės teikiančios veiksmingą pagalbą socialiai pažeidžiamoms grupėms ir padedančios joms įsitraukti į visos bendruomenės gyvenimą.

 

Šių metų lapkričio 23 – 24 d. Panevėžyje vyko teminiai 16 ak. val. Vaikų dienos centrų darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su vaikais, mokymai

2017 m. lapkričio 30 d.

Šių metų lapkričio 23 – 24 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, bendradarbiaudamas su VšĮ Šeimos santykių institutu ir VšĮ Nacionaliniu mokymų centru, Panevėžyje organizavo dviejų dienų (16 akademinių valandų) trukmės teminius vaikų dienos centrų darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su vaikais, mokymus, skirtus Panevėžio apskrities vaikų dienos centrų darbuotojams.

Šių metų lapkričio 20 – 21 d. Panevėžyje vyko mokymai „Migracijos samprata ir tarpkultūrinė kompetencija darbe su prieglobsčio gavėjais: sociologinis, teisinis ir kultūrinis pjūviai“

2017 m. lapkričio 23 d.

Šių metų lapkričio 20 – 21 dienomis Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Diversity Development Group Panevėžyje organizavo dviejų dienų trukmės mokymus „Migracijos samprata ir tarpkultūrinė kompetencija darbe su prieglobsčio gavėjais: sociologinis, teisinis ir kultūrinis pjūviai“, skirtus Panevėžio miesto, Panevėžio rajono, Šiaulių miesto, Šiaulių rajono, Utenos rajono savivaldybių bei minėtų miestų NVO atstovams.

Šių metų lapkričio 16 – 17 d. Klaipėdoje vyko teminiai 16 ak. val. Vaikų dienos centrų darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su vaikais, mokymai

2017 m. lapkričio 23 d.

Šių metų lapkričio 16 – 17 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, bendradarbiaudamas su VšĮ Šeimos santykių institutu ir VšĮ Nacionaliniu mokymų centru, Klaipėdoje organizavo dviejų dienų (16 akademinių valandų) trukmės teminius vaikų dienos centrų darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su vaikais, mokymus, skirtus Klaipėdos apskrities vaikų dienos centrų darbuotojams.

Šių metų lapkričio 15 – 16 d. Šiauliuose vyko teminiai 16 ak. val. Vaikų dienos centrų darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su vaikais, mokymai

2017 m. lapkričio 23 d.

Šių metų lapkričio 15 – 16 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, bendradarbiaudamas su VšĮ Šeimos santykių institutu ir VšĮ Nacionaliniu mokymų centru, Šiauliuose organizavo dviejų dienų (16 akademinių valandų) trukmės teminius vaikų dienos centrų darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su vaikais, mokymus, skirtus Šiaulių apskrities vaikų dienos centrų darbuotojams.

Šių metų lapkričio 9 – 10 d. Alytuje vyko teminiai 16 ak. val. Vaikų dienos centrų darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su vaikais, mokymai

2017 m. lapkričio 17 d.

Šių metų lapkričio 9 – 10 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, bendradarbiaudamas su VšĮ Šeimos santykių institutu ir VšĮ Nacionaliniu mokymų centru, Alytuje organizavo dviejų dienų (16 akademinių valandų) trukmės teminius vaikų dienos centrų darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su vaikais, mokymus, skirtus Alytaus apskrities vaikų dienos centrų darbuotojams.

Šių metų lapkričio 20-21 d. Panevėžyje vyks mokymai „Migracijos samprata ir tarpkultūrinė kompetencija darbe su prieglobsčio gavėjais: sociologinis, teisinis ir kultūrinis pjūviai“

2017 m. lapkričio 16 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Diversity Development Group, tęsdami mokymų ciklą,  kviečia Panevėžio miesto, Panevėžio rajono, Šiaulių miesto, Šiaulių rajono, Utenos rajono savivaldybių bei minėtų miestų NVO atstovus dalyvauti dviejų dienų trukmės mokymuose „Migracijos samprata ir tarpkultūrinė kompetencija darbe su prieglobsčio gavėjais: sociologinis, teisinis ir kultūrinis pjūviai“.

Šių metų lapkričio 2–3 d. Tauragėje vyko teminiai 16 ak. val. Vaikų dienos centrų darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su vaikais, mokymai

2017 m. lapkričio 10 d.

Šių metų lapkričio 2–3 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, bendradarbiaudamas su VšĮ Šeimos santykių institutu ir VšĮ Nacionaliniu mokymų centru, Tauragėje organizavo dviejų dienų (16 akademinių valandų) trukmės teminius vaikų dienos centrų darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su vaikais, mokymus, skirtus Tauragės apskrities vaikų dienos centrų darbuotojams.

Šių metų lapkričio 2–3 d. Vilniuje vyko teminiai 16 ak. val. Vaikų dienos centrų darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su vaikais, mokymai

2017 m. lapkričio 10 d.

Šių metų lapkričio 2–3 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, bendradarbiaudamas su VšĮ Šeimos santykių institutu ir VšĮ Nacionaliniu mokymų centru, Vilniuje organizavo dviejų dienų (16 akademinių valandų) trukmės teminius vaikų dienos centrų darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su vaikais, mokymus, skirtus Vilniaus apskrities vaikų dienos centrų darbuotojams.

Neplaninis veiklos vidaus auditas patvirtino Departamento nustatytus reikšmingus pažeidimus vykdant 5 vaikų dienos centrų veiklą

2017 m. lapkričio 7 d.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje 2017-11-06 įvyko susitikimas, kuriame Ministerijos ir Departamento atstovai dar kartą informavo Visuomeninės organizacijos „Vaikai – visuomenės dalis“ vadovę Tatjaną Lobanovą apie aplinkybes, dėl kurių buvo nutrauktas jos vykdomų projektų finansavimas iš valstybės biudžeto lėšų.

Šių metų spalio 26–27 d. Marijampolėje vyko teminiai 16 ak. val. Vaikų dienos centrų darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su vaikais, mokymai

2017 m. lapkričio 3 d.

Šių metų spalio 26–27 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, bendradarbiaudamas su VšĮ Šeimos santykių institutu ir VšĮ Nacionaliniu mokymų centru, Marijampolėje organizavo dviejų dienų (16 akademinių valandų) trukmės teminius vaikų dienos centrų darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su vaikais, mokymus, skirtus Marijampolės apskrities vaikų dienos centrų darbuotojams.

Apibendrinta informacija dėl 2017 m. atliktų projektų vertinimų

2017 m. spalio 30 d.

Departamentas per 2017 m. 9 mėn. atliko 5 socialinių programų, 16 priemonių, 63 projektų vertinimus šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos, jaunimo politikos įgyvendinimo, socialinės paramos ir socialinės aprėpties stiprinimo srityse.

Vertinimai atlikti projektų vykdytojams, veikiantiems 22 savivaldybėse, siekiant kontroliuoti veiklų, kurioms įgyvendinti skiriamos lėšos, vykdymą ir valstybės biudžeto lėšų tikslinį panaudojimą, užtikrinti socialinių programų priemonių ir projektų vykdymo kokybę.

Šių metų spalio 12–13 d. Utenoje įvyko pirmieji vaikų dienos centrų darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su vaikais, mokymai

2017 m. spalio 23 d.

Šių metų spalio 12–13 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, bendradarbiaudamas su VšĮ Šeimos santykių institutu ir VšĮ Nacionaliniu mokymų centru, Utenoje organizavo pirmuosius dviejų dienų (16 akademinių valandų) trukmės teminius vaikų dienos centrų darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su vaikais, mokymus, skirtus Utenos apskrities vaikų dienos centrų darbuotojams.