Mokymų metodologijos santrauka „Migracijos samprata ir tarpkultūrinė kompetencija darbe su prieglobsčio gavėjais: sociologinis, teisinis ir kultūrinis pjūviai“

Naujienos (2017 m.)

Pabėgėlių priėmimo centre Rukloje tradiciškai paminėta Pasaulinė pabėgėlių diena

2017 m. birželio 21 d.

Kaip ir kasmet, šių metų birželio 20 d. Pabėgėlių priėmimo centras organizavo Pasaulinės pabėgėlių dienos paminėjimo šventę, kurioje dalyvavo Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Turto valdymo skyriaus vedėjas Karolis Tumkevičius ir Socialinių programų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Monika Račinskaitė.

 

Lietuvos delegacija aplankė tremties ir kalinimo vietas, buvusius lagerius ir politinių kalinių kapavietes Kazachstano stepėse

2017 m. birželio 19 d.

Karagandos lietuvių bendruomenės LITUANICA kvietimu 2017 m. birželio 9–15 d. Lietuvos Respublikos delegacija, vadovaujama Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės aprėpties departamento Lygių galimybių skyriaus vedėjos Eglės Čaplikienės, dalyvavo projekto „Neužgyjantys istorijos randai“ renginiuose Kazachstano ir Kirgizijos Respublikose. 

 

Šių metų birželio 1-2 d. Kaune vyko mokymai tema „Migracijos samprata ir tarpkultūrinė kompetencija darbe su prieglobsčio gavėjais: sociologinis, teisinis ir kultūrinis pjūviai“

2017 m. birželio 2 d.

Šių metų birželio 1-2 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Diversity Development Group Kaune organizavo dviejų dienų trukmės mokymus tema „Migracijos samprata ir tarpkultūrinė kompetencija darbe su prieglobsčio gavėjais: sociologinis, teisinis ir kultūrinis pjūviai“, skirtus Kauno miesto, Kauno rajono ir Jonavos rajono savivaldybių bei nevyriausybinių organizacijų atstovams.

 

2017 m. birželio 9–15 d. dienomis Lietuvos Respublikos delegacija vyksta dalyvauti projekto ,,Neužgyjantys istorijos randai“ renginiuose

2017 m. birželio 2 d.

Karagandos lietuvių bendruomenė ,,LITUANICA“, kartu su Kirgizijos lietuvių bendruomene, parengė ir 2017 m. birželio 9–15 d. dienomis organizuoja projektą ,,Neužgyjantys istorijos randai“, skirtą pagerbti lageriuose kalėjusius ir amžinam poilsiui atgulusius tautiečius, taip pat likusius gyvus mūsų tautos genocido liudytojus, darsyk prisiminti, kodėl ir kaip dalis lietuvių tautos atsidūrė šiame krašte, susipažinti, kaip sekasi tiems, kurie ten liko ir jiems ši šalis tapo antrąja tėvyne, kaip saugomas žuvusiųjų sovietiniuose lageriuose atminimas.

 

Vilniaus lietuvių namų bendruomenė šventė Paskutinio skambučio šventę

2017 m. gegužės 26 d.

Kaip ir kasmet, šių metų gegužės 25-ąją Vilniaus lietuvių namų abiturientams nuskambėjo paskutinysis skambutis. Šia proga kartu su Lietuvių namų bendruomene susirinko pasidžiaugti ir palinkėti abiturientams geros kloties ir gražaus gyvenimo kelio Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos, taip pat Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai.

 

Įvyko grįžusių nuolat gyventi į Lietuvą politinių kalinių, tremtinių bei jų šeimų narių lietuvių kalbos mokymo kursų dalyvių susitikimas

2017 m. gegužės 12 d.

Gegužės 11 dieną  „Karolinos“ konferencijų centre vyko grįžusių nuolat gyventi į Lietuvą politinių kalinių, tremtinių bei jų šeimų narių lietuvių kalbos mokymo kursų dalyvių susitikimas.

Susitikime dalyvavo Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių programų valdymo skyriaus vedėja Živilė Šukytė-Kraskauskienė, pavaduotoja Lidija Zabulionienė ir vyriausioji specialistė Rima Gudelytė, Inovacijų ir kompetencijų ugdymo instituto atstovai, lietuvių kalbos mokytojai ir jų mokiniai, kurie yra išlaikę pirmosios kategorijos, o kai kurie iš jų – ir antrosios kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo egzaminus.

 

Šių metų balandžio 27–28 d. Alytuje vyko mokymai „Migracijos samprata ir tarpkultūrinė kompetencija darbe su prieglobsčio gavėjais: sociologinis, teisinis ir kultūrinis pjūviai“ skirti Alytaus miesto savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų atstovams

2017 m. gegužės 2 d.

Šių metų balandžio 27–28 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Diversity Development Group Alytuje organizuoja dviejų dienų trukmės mokymus „Migracijos samprata ir tarpkultūrinė kompetencija darbe su prieglobsčio gavėjais: sociologinis, teisinis ir kultūrinis pjūviai“, skirtus Alytaus miesto savivaldybės, jai pavaldžių institucijų ir įstaigų, taip pat nevyriausybinių organizacijų, dirbančių Alytaus mieste, atstovams.

 

Vilniaus lietuvių namuose paminėta Atvelykio šventė

2017 m. balandžio 25 d.

Balandžio 24 d. Vilniaus lietuvių namų gimnazijos bendruomenė suorganizavo linksmą ir gyvybingą, papročiais apipintą Atvelykio šventę ir pakvietė kartu pasibūti Socialinių paslaugų priežiūros departamento bei Specialiųjų socialinės globos namų „Tremtinių namai“ bendruomenės atstovus.

 

Sveikiname su Šventomis Velykomis!

2017 m. balandžio 13 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamento kolektyvas nuoširdžiai sveikina Jus ir Jūsų artimuosius Šventų Velykų proga. Sielos atgaivos ir džiaugsmo, ateinančio kartu su Didžiuoju Prisikėlimu ir žemėn sugrįžtančiu pavasariu. Tegul Jūsų širdys ir dienos būna kupinos šviesos!

 

Apibendrinta informacija dėl 2017 m. I ketv. atliktų projektų vertinimų

2017 m. balandžio 10 d.

Departamentas 2017 m. I ketv. atliko 25 priemonių ir projektų vertinimus šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos, jaunimo politikos įgyvendinimo, socialinės paramos srityse.

 

Jaunimo reikalų departamentui organizuojant atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių konsultacijas talkina ir Socialinių paslaugų priežiūros departamento atstovas

2017 m. kovo 21 d.

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Jaunimo reikalų departamentas) kviečia dalyvauti konsultacijose potencialius paraiškų teikėjus dėl Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2017 metais konkurso ir Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2017 metais konkurso paraiškų teikimo klausimų.

 

Akimirkos iš Kovo 11-osios minėjimo Vilniaus lietuvių namuose

2017 m. kovo 13 d.

Kovo 10 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius Aivydas Keršulis, direktoriaus pavaduotoja Eglė Kuisienė ir Socialinių programų valdymo skyriaus specialistė Rima Gudelytė dalyvavo Vilniaus lietuvių namų organizuotame Kovo 11-osios minėjimo renginyje.

 

Sveikiname Jus visus su Kovo 11-ąja – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

2017 m. kovo 10 d.

1990 m. kovo 11-ąja Lietuvos žmonės dar kartą patvirtino savo pasirinkimą būti laisviems, gyventi ir kurti laisvoje valstybėje. Perduokime tikrąją Lietuvos istoriją jaunajai kartai – tegul ji žino tiesą, tegul mokosi suvokti tikrąsias vertybes, tegul savo gražiu gyvenimu ir prasmingais darbais kuria tvirtą ir saugų gimtajį kraštą. Linkime į rytdieną žvelgti giedru žvilgsniu, būti kantriems ir draugiškiems.

 

Socialinių paslaugų priežiūros departamente vyko Prieglobstį gavusių užsieniečių socialinės integracijos reikalų komisijos posėdis

2017 m. kovo 8 d.

Kovo 8 diena, Socialinių paslaugų priežiūros departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) vyko Prieglobstį gavusių užsieniečių socialinės integracijos reikalų komisijos posėdis. Jame dalyvavo Departamento direktoriaus pavaduotoja Eglė Kuisienė, Socialinių programų valdymo skyriaus vedėja Živilė Šukytė-Kraskauskienė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės aprėpties departamento Lygių galimybių skyriaus vyriausiosios specialistės Rūta Jakubauskienė ir Jurgita Čiuladaitė-Pritulskienė bei Pabėgėlių priėmimo centro direktorius Robertas Mikulėnas ir Socialinės integracijos skyriaus vedėja Neringa Gaučienė.

 

Dalyvauta tarptautinėje konferencijoje „Šeimos bylos (smurtas artimoje aplinkoje): tarpinstitucinis bendradarbiavimas“

2017 m. kovo 6 d.

Kovo 3 d. tarptautinėje konferencijoje „Šeimos bylos (smurtas artimoje aplinkoje): tarpinstitucinis bendradarbiavimas“ dalyvavo Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus pavaduotoja Eglė Kuisienė. Konferencijoje teismų, prokuratūros, policijos ir nevyriausybinių organizacijų, besirūpinančių vaikų saugumu, atstovai ieškojo efektyvių sprendimų, kaip galėtų būti suteikta visokeriopa pagalba vaikams.