Naujienos (2021 m.)

ATVIRŲJŲ JAUNIMO CENTRŲ VEIKLOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2022–2023 METAIS KONKURSO PARAIŠKŲ REGISTRAS

2021 m. birželio 23 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM 2021 m. birželio 23 d. gavo Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2022-2023 metais, konkursui teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 45 paraiškos). Skelbiame gautų paraiškų registrą.

 

Atlikus formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.

COVID-19 atvejai globos įstaigose

2021 m. birželio 23 d.

Duomenys apie COVID-19 simptomų turinčius socialinės globos namų gyventojus ir darbuotojus rinkti iš 215 socialinę globą senyvo amžiaus asmenims ar suaugusiems asmenims su negalia teikiančių įstaigų (9 įstaigos šiuo metu globos paslaugų neteikia). Viso paslaugos teikiamos daugiau kaip 13 tūkst. asmenų.

STATISTIKA 2021 m. birželio 23 d. COVID-19 atvejai globos įstaigose. 

Atnaujintas pareiškėjų, kurių subsidijų paraiškos, skirtos finansuoti dėl COVID-19 atsiradusias išlaidas, atitiko nustatytus kriterijus ir yra finansuotos, sąrašas

2021 m. birželio 22 d.

Atnaujintas pareiškėjų, kurių subsidijų paraiškos, skirtos finansuoti dėl COVID-19 atsiradusias išlaidas, atitiko nustatytus kriterijus ir yra finansuotos, SĄRAŠAS.

Pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms socialines paslaugas COVID-19 pandemijos metu, subsidijoms pateiktų paraiškų registras

2021 m. birželio 11 d.

Pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms socialines paslaugas COVID-19 pandemijos metu, subsidijoms pateiktų paraiškų REGISTRAS.

Atnaujintas pareiškėjų, kurių subsidijų paraiškos, skirtos finansuoti dėl COVID-19 atsiradusias išlaidas, atitiko nustatytus kriterijus ir yra finansuotos, sąrašas

2021 m. birželio 10 d.

Atnaujintas pareiškėjų, kurių subsidijų paraiškos, skirtos finansuoti dėl COVID-19 atsiradusias išlaidas, atitiko nustatytus kriterijus ir yra finansuotos, SĄRAŠAS.

Akredituotos socialinės priežiūros teikimui savivaldybėse stebėti ir socialinių paslaugų įstaigoms konsultuoti socialinės priežiūros paslaugų akreditavimo klausimais konkurso paraiškų registras

2021 m. birželio 7 d.

Akredituotos socialinės priežiūros teikimui savivaldybėse stebėti ir socialinių paslaugų įstaigoms konsultuoti socialinės priežiūros paslaugų akreditavimo klausimais konkurso paraiškų REGISTRAS.

Vykdomi socialinių darbuotojų kompetencijos tobulinimo mokymai (atnaujinta informacija)

2021 m. birželio 7 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuoja Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo mokymus.

Vykdomi socialinių darbuotojų kompetencijos tobulinimo mokymai

2021 m. birželio 4 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuoja Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo mokymus.

Subsidijų paraiškų, skirtų finansuoti dėl Covid-19 atsiradusias išlaidas, registras

2021 m. birželio 2 d.

Subsidijų paraiškų, skirtų finansuoti dėl COVID-19 atsiradusias išlaidas, REGISTRAS.

Atnaujintas pareiškėjų, kurių subsidijų paraiškos, skirtos finansuoti dėl Covid-19 atsiradusias išlaidas, atitiko nustatytus kriterijus ir yra finansuotos, sąrašas

2021 m. birželio 1 d.

Atnaujintas pareiškėjų, kurių subsidijų paraiškos, skirtos finansuoti dėl COVID-19 atsiradusias išlaidas, atitiko nustatytus kriterijus ir yra finansuotos, SĄRAŠAS.

Pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms socialines paslaugas COVID-19 pandemijos metu, subsidijoms pateiktų paraiškų registras

2021 m. gegužės 26 d.

Pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms socialines paslaugas COVID-19 pandemijos metu, subsidijoms pateiktų paraiškų REGISTRAS.

Pareiškėjų, kurių subsidijų paraiškos, skirtos finansuoti dėl Covid-19 atsiradusias išlaidas, atitiko nustatytus kriterijus ir yra finansuotos, sąrašas

2021 m. gegužės 26 d.

Atnaujintas pareiškėjų, kurių subsidijų paraiškos, skirtos finansuoti dėl COVID-19 atsiradusias išlaidas, atitiko nustatytus kriterijus ir yra finansuotos, SĄRAŠAS.

Informacija dėl lėšų skyrimo

2021 m. gegužės 21 d.

Nevyriausybinė organizacija „Nacionalinis švietimo NVO tinklas“ koordinuoja savanorius, teikiančius pagalbą švietimo įstaigoms, nukentėjusioms nuo COVID-19 pandemijos pasekmių dėl nuotolinio mokymo. Jai  skirta 49 980 eurų subsidija.

Pareiškėjų, kurių subsidijų paraiškos, skirtos finansuoti dėl COVID-19 atsiradusias išlaidas, atitiko nustatytus kriterijus ir yra finansuotos

2021 m. gegužės 20 d.

Dėl COVID-19 nukentėjusių nevyriausybinių organizacijų, kurioms skirtos subsidijos, sąrašas Pareiškėjų, kurių subsidijų paraiškos, skirtos finansuoti dėl COVID-19 atsiradusias išlaidas, atitiko nustatytus kriterijus ir yra finansuotos, SĄRAŠAS.

Socialinės globos įstaigoms perduoti 8 mikroautobusai su specialia įranga

2021 m. gegužės 19 d.

Aštuonios socialinės globos įstaigos savo gyventojus, turinčius judėjimo negalią, galės pavėžėti į gydymo įstaigas, renginius ar tolimesnes išvykas jiems pritaikytais autobusiukais. Šios transporto priemonės su specialiąja įranga perduotos Adakavo socialinių paslaugų namams, Didvyžių, Kėdainių, Linkuvos, Macikų, Strėvininkų, Ventos ir Suvalkijos socialinės globos namams.