Mokymų metodologijos santrauka „Migracijos samprata ir tarpkultūrinė kompetencija darbe su prieglobsčio gavėjais: sociologinis, teisinis ir kultūrinis pjūviai“

Naujienos (2017 m.)

Pasibaigus projektui „Pamokos bendruomenėse: Pakeliui į Lietuvą“ tremtiniai ir lietuvių bendruomenių atstovai džiaugėsi pramokę lietuvių kalbos

2017 m. liepos 24 d.

2017 m. liepos 23 d. prabėgus projekto „Pamokos bendruomenėse: Pakeliui į Lietuvą“ vasaros lietuvių kalbos mokymo kursams dalyviai noriai demonstravo savo lietuvių kalbos žinias. Dvi savaites trukusiuose mokymuose 25 atstovai iš Krasnojarsko kr., Buriatijos, Jakutijos, Karelijos, Karagandos, Murmansko, Irkutsko, Ust Iljinsko  ir Bratsko lietuvių bendruomenių aktyviai mokėsi kalbos pagal pradedančiųjų ir pažengusiųjų lygio programas.

 

Lietuvių bendruomenių atstovai Vilniuje tobulina lietuvių kalbos žinias

2017 m. liepos 19 d.

Šią savaitę Vilniuje tęsiasi projekto „Pamokos bendruomenėse: Pakeliui į Lietuvą“ renginiai.

Pagrindinis projekto „Pamokos bendruomenėse: Pakeliui į Lietuvą“ tikslas – sudaryti galimybes lietuvių bendruomenių atstovams – grįžtantiems tremtiniams, politiniams kaliniams bei jų šeimų nariams, gyvenantiems buvusioje SSRS teritorijoje, taip pat ketinantiems į Lietuvą sugrįžti asmenims, – atvykti į Lietuvą mokytis ar tobulinti lietuvių kalbos žinias ir dalyvauti sociokultūriniuose renginiuose.

 

Vilniaus lietuvių namuose brandos atestatai įteikti 26-ajai abiturientų laidai

2017 m. liepos 17 d.

Šių metų liepos 14-ąją Vilniaus lietuvių namų abiturientų 26-ajai laidai įteikti brandos atestatai. Šia džiugia proga kartu su Lietuvių namų bendruomene susirinko pasidžiaugti ir palinkėti abiturientams geros kloties ir gražaus gyvenimo kelio Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, taip pat Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovai.

 

2017 m. liepos 10 d. startavo projektas „Pamokos bendruomenėse: pakeliui į Lietuvą“

2017 m. liepos 14 d.

2017 m. liepos 10 d., kaip ir kiekvienais metais, prasidėjo Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inicijuojamas projektas „Pamokos bendruomenėse: pakeliui į Lietuvą“.

 

Pabėgėlių priėmimo centre Rukloje tradiciškai paminėta Pasaulinė pabėgėlių diena

2017 m. birželio 21 d.

Kaip ir kasmet, šių metų birželio 20 d. Pabėgėlių priėmimo centras organizavo Pasaulinės pabėgėlių dienos paminėjimo šventę, kurioje dalyvavo Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Turto valdymo skyriaus vedėjas Karolis Tumkevičius ir Socialinių programų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Monika Račinskaitė.

 

Lietuvos delegacija aplankė tremties ir kalinimo vietas, buvusius lagerius ir politinių kalinių kapavietes Kazachstano stepėse

2017 m. birželio 19 d.

Karagandos lietuvių bendruomenės LITUANICA kvietimu 2017 m. birželio 9–15 d. Lietuvos Respublikos delegacija, vadovaujama Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės aprėpties departamento Lygių galimybių skyriaus vedėjos Eglės Čaplikienės, dalyvavo projekto „Neužgyjantys istorijos randai“ renginiuose Kazachstano ir Kirgizijos Respublikose. 

 

Šių metų birželio 1-2 d. Kaune vyko mokymai tema „Migracijos samprata ir tarpkultūrinė kompetencija darbe su prieglobsčio gavėjais: sociologinis, teisinis ir kultūrinis pjūviai“

2017 m. birželio 2 d.

Šių metų birželio 1-2 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Diversity Development Group Kaune organizavo dviejų dienų trukmės mokymus tema „Migracijos samprata ir tarpkultūrinė kompetencija darbe su prieglobsčio gavėjais: sociologinis, teisinis ir kultūrinis pjūviai“, skirtus Kauno miesto, Kauno rajono ir Jonavos rajono savivaldybių bei nevyriausybinių organizacijų atstovams.

 

2017 m. birželio 9–15 d. dienomis Lietuvos Respublikos delegacija vyksta dalyvauti projekto ,,Neužgyjantys istorijos randai“ renginiuose

2017 m. birželio 2 d.

Karagandos lietuvių bendruomenė ,,LITUANICA“, kartu su Kirgizijos lietuvių bendruomene, parengė ir 2017 m. birželio 9–15 d. dienomis organizuoja projektą ,,Neužgyjantys istorijos randai“, skirtą pagerbti lageriuose kalėjusius ir amžinam poilsiui atgulusius tautiečius, taip pat likusius gyvus mūsų tautos genocido liudytojus, darsyk prisiminti, kodėl ir kaip dalis lietuvių tautos atsidūrė šiame krašte, susipažinti, kaip sekasi tiems, kurie ten liko ir jiems ši šalis tapo antrąja tėvyne, kaip saugomas žuvusiųjų sovietiniuose lageriuose atminimas.

 

Vilniaus lietuvių namų bendruomenė šventė Paskutinio skambučio šventę

2017 m. gegužės 26 d.

Kaip ir kasmet, šių metų gegužės 25-ąją Vilniaus lietuvių namų abiturientams nuskambėjo paskutinysis skambutis. Šia proga kartu su Lietuvių namų bendruomene susirinko pasidžiaugti ir palinkėti abiturientams geros kloties ir gražaus gyvenimo kelio Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos, taip pat Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai.

 

Įvyko grįžusių nuolat gyventi į Lietuvą politinių kalinių, tremtinių bei jų šeimų narių lietuvių kalbos mokymo kursų dalyvių susitikimas

2017 m. gegužės 12 d.

Gegužės 11 dieną  „Karolinos“ konferencijų centre vyko grįžusių nuolat gyventi į Lietuvą politinių kalinių, tremtinių bei jų šeimų narių lietuvių kalbos mokymo kursų dalyvių susitikimas.

Susitikime dalyvavo Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių programų valdymo skyriaus vedėja Živilė Šukytė-Kraskauskienė, pavaduotoja Lidija Zabulionienė ir vyriausioji specialistė Rima Gudelytė, Inovacijų ir kompetencijų ugdymo instituto atstovai, lietuvių kalbos mokytojai ir jų mokiniai, kurie yra išlaikę pirmosios kategorijos, o kai kurie iš jų – ir antrosios kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo egzaminus.

 

Šių metų balandžio 27–28 d. Alytuje vyko mokymai „Migracijos samprata ir tarpkultūrinė kompetencija darbe su prieglobsčio gavėjais: sociologinis, teisinis ir kultūrinis pjūviai“ skirti Alytaus miesto savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų atstovams

2017 m. gegužės 2 d.

Šių metų balandžio 27–28 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Diversity Development Group Alytuje organizuoja dviejų dienų trukmės mokymus „Migracijos samprata ir tarpkultūrinė kompetencija darbe su prieglobsčio gavėjais: sociologinis, teisinis ir kultūrinis pjūviai“, skirtus Alytaus miesto savivaldybės, jai pavaldžių institucijų ir įstaigų, taip pat nevyriausybinių organizacijų, dirbančių Alytaus mieste, atstovams.

 

Vilniaus lietuvių namuose paminėta Atvelykio šventė

2017 m. balandžio 25 d.

Balandžio 24 d. Vilniaus lietuvių namų gimnazijos bendruomenė suorganizavo linksmą ir gyvybingą, papročiais apipintą Atvelykio šventę ir pakvietė kartu pasibūti Socialinių paslaugų priežiūros departamento bei Specialiųjų socialinės globos namų „Tremtinių namai“ bendruomenės atstovus.

 

Sveikiname su Šventomis Velykomis!

2017 m. balandžio 13 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamento kolektyvas nuoširdžiai sveikina Jus ir Jūsų artimuosius Šventų Velykų proga. Sielos atgaivos ir džiaugsmo, ateinančio kartu su Didžiuoju Prisikėlimu ir žemėn sugrįžtančiu pavasariu. Tegul Jūsų širdys ir dienos būna kupinos šviesos!

 

Apibendrinta informacija dėl 2017 m. I ketv. atliktų projektų vertinimų

2017 m. balandžio 10 d.

Departamentas 2017 m. I ketv. atliko 25 priemonių ir projektų vertinimus šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos, jaunimo politikos įgyvendinimo, socialinės paramos srityse.

 

Jaunimo reikalų departamentui organizuojant atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių konsultacijas talkina ir Socialinių paslaugų priežiūros departamento atstovas

2017 m. kovo 21 d.

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Jaunimo reikalų departamentas) kviečia dalyvauti konsultacijose potencialius paraiškų teikėjus dėl Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2017 metais konkurso ir Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2017 metais konkurso paraiškų teikimo klausimų.