Naujienos (2019 m.)

Projekto "Pakeliui į Lietuvą" įgyvendinimo konferencija

2019 m. lapkričio 18 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendindamas Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimos narių sugrįžimo į Lietuvą 2018 – 2020 metų veiksmų planą šių metų lapkričio 3 – 6 dienomis inicijuoja projektą ,,Pakeliui į Lietuvą" ir 2019 m. lapkričio 4 d. pirmadienį, Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekse organizavo įgyvendinimo konferenciją.

Projektų atranka Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo 2020 metais konkursas

2019 m. lapkričio 14 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. lapkričio 14 d. gavo Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo konkursui teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 10 paraiškų). Skelbiame gautų paraiškų registrą.

Projektų atranka: Nevyriausybinių organizacijų projektai, skirti Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių priemonėms įgyvendinti

2019 m. lapkričio 14 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. lapkričio 13 d. gavo Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2018–2021 metams priemonėms įgyvendinti, atrankoskonkursui teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 6 paraiškos). Skelbiame gautų paraiškų registrą.

Projektų atranka: Nevyriausybinės organizacijos projektas, skirtas konsultacinei pagalbai telefonu pozityvios tėvystės klausimais teikti tėvams, įtėviams, globėjams ir rūpintojams

2019 m. lapkričio 13 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. lapkričio 8 d. gavo Nevyriausybinės organizacijos projekto, skirto konsultacinei pagalbai telefonu pozityvios tėvystės klausimais teikti tėvams, įtėviams, globėjams ir rūpintojams, konkursui teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 2 paraiškos). Skelbiame gautų paraiškų registrą.

Projektų atranka: Nevyriausybinių organizacijų projektai, skirti smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir smurtiniam elgesiui keisti

2019 m. lapkričio 11 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. lapkričio 7 d. gavo Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir smurtiniam elgesiui keisti konkursui teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 33 paraiškos). Skelbiame gautų paraiškų registrą.

Projektų atranka: Šeimos gerovės srityje dirbančių NVO veiklos projektų atrankos konkursas 2020–2021 metais

2019 m. spalio 22 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. spalio 18 d. gavo Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos konkursui 2020–2021 metais teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 109 paraiškos). Skelbiame paraiškas pateikusių pareiškėjų registrą.

Projektų atranka: Vaikų dienos centrai 2020-2021 metais

2019 m. spalio 21 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. spalio 16 d. gavo Vaikų dienos centrų veiklos projektų atrankos konkursui 2020–2021 metais teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 386 paraiškos). Skelbiame gautų paraiškų registrą.

Projektų atranka: Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2020 metais atrankos konkursas

2019 m. spalio 17 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. spalio 14 d. gavo Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo konkursui teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 20 paraiškų). Skelbiame gautų paraiškų registrą.

Projektų atranka: Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2020 metais atrankos konkursas

2019 m. spalio 17 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. spalio 14 d. gavo Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo konkursui teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 32 paraiškos). Skelbiame gautų paraiškų registrą.

EQUASS kvietimas teikti paraiškas

2019 m. spalio 3 d.

Paskelbtas kvietimas socialinių paslaugų įstaigoms teikti paraiškas diegti EQUASS kokybės sistemą bei siekti EQUASS Assurance kokybės sertifikato. EQUASS (angl. The European Quality in Social Services) – tai sertifikavimo, mokymo ir konsultavimo sistema, kuri padeda įgyvendinti Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.

Lietuvos socialinių darbuotojų diena

2019 m. rugsėjo 27 d.

Lietuvos socialinių darbuotojų diena

Organizuojami socialinių paslaugų srities darbuotojams profesinės kompetencijos tobulinimo, dirbant su šeimomis patiriančiomis krizes mokymai

2019 m. rugpjūčio 13 d.

Organizuojami socialinių paslaugų srities darbuotojams profesinės kompetencijos tobulinimo, dirbant su šeimomis patiriančiomis krizes mokymai.

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie socialinės apsaugos ir darbo  ministerijos užsakymu, VšĮ Kompiuterinių programų mokymo centras šių metų rugpjūčio 19 d. ir rugsėjo 19, 20, 30 dienomis vykdys mokymus tema „Socialinis darbas su krizes išgyvenančiomis šeimomis“. Mokymų tikslas - suteikti žinių socialinių paslaugų srities darbuotojams apie šeimos krizės bruožus, klasifikaciją bei formas, apie šeimos krizės atpažinimą, šeimos narių elgesio ypatumus, bendradarbiavimo su krize išgyvenančia šeima ypatumus bei apie teisinius aspektus šeimai teikiant pagalbą smurto atveju.

Nuo 2019 m. rugpjūčio 5 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vadovaus Alvydas Masiulis

2019 m. rugpjūčio 5 d.

Nuo 2019 m. rugpjūčio 5 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vadovaus Alvydas Masiulis

Šeimos kortelės projektas įgauna pagreitį – pristatyti pirmieji partneriai ir jų siūlomos nuolaidos

2019 m. liepos 23 d.

„Projekto, skirto šeimos kortelės partneriams įtraukti ir informacijai apie šeimos kortelę skleisti, atrankos 2019 metais konkursas“.

2019 m. liepos 11 d.

,,Socialinių paslaugų priežiūros departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. liepos 4 d. gauta Projekto, skirto šeimos kortelės partneriams įtraukti ir informacijai apie šeimos kortelę skleisti, atrankos 2019 metais konkursui pateikta projekto paraiška (iš viso 1 projekto paraiška).