Departamentas vykdo Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų konkurso administravimą

2018 m. gegužės 17 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2018 m. gegužės 15 d. gavo Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2018 metais atrankos konkursui (toliau – Priemonė) pateiktas paraiškas (iš viso 30 paraiškų). Skelbiame gautų paraiškų registrą.

 

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2018 m. balandžio 25 d. Vilniuje organizavo motyvacinį seminarą, skirtą darbuotojams, dirbantiems užsieniečių, gavusių prieglobstį Lietuvoje, integracijos srityje

2018 m. balandžio 27 d.

Seminare dalyvavo Pabėgėlių priėmimo centro darbuotojai, atstovai iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Socialinių paslaugų priežiūros departamento, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos, Vilniaus arkivyskupijos Caritas, JT Vyriausiojo pabėgėlių komisaro atstovė Lietuvoje, Tarptautinės migracijos organizacijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM Užsieniečių registracijos centro darbuotojai, Vilniaus ir  Klaipėdos miestų, Jonavos rajono savivaldybių  bei Kauno teritorinės darbo biržos Jonavos darbuotojai. Iš viso renginyje apsilankė 44 dalyviai.

 

Informacija dėl Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su smurtautojais, projektų atrankos 2018 metais konkursui pateiktų paraiškų atitikties formaliesiems kriterijams

2018 m. balandžio 19 d.

Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su smurtautojais, projektų atrankos 2018 metais konkursui pateiktų paraiškų, atitikusių formaliuosius kriterijus ir perduotų ekspertiniam vertinimui, sąrašas.

 

Informacija dėl Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos konkursui 2018 metais pateiktų paraiškų atitikties formaliesiems kriterijams

2018 m. balandžio 16 d.

Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos konkursui 2018 metais pateiktų paraiškų, atitikusių formaliuosius kriterijus ir perduotų ekspertiniam vertinimui, sąrašas.

 

Socialinio darbo metodinių centrų atrankos konkursas

2018 m. kovo 5 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, vadovaujantis Socialinio darbo metodinių centrų atrankos konkurso nuostatų, patvirtintų Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. A1-125 „Dėl Socialinio darbo metodinių centrų atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“ 4 punktu, skelbia Socialinio darbo metodinių centrų atrankos konkursą.

Konkurso pradžia - 2018 m. kovo 5 d.

Konkurso pabaiga – 2018 m. balandžio 6 d.