Pareiškėjų, kurių paraiškos gauti subsidiją, skirtą dėl pagalbos Nevyriausybinėms organizacijoms, koordinuojančioms savanorių veiklą, sąrašas

2021 m. balandžio 15 d.

Pareiškėjų, kurių paraiškos gauti subsidiją, skirtą dėl pagalbos Nevyriausybinėms organizacijoms, koordinuojančioms savanorių, teikiančių pagalbą įstaigoms, nukentėjusioms nuo COVID-19 pandemijos pasekmių, veiklą, atitikusių nustatytus kriterijus, SĄRAŠAS.

Dėl COVID-19 nukentėjusių nevyriausybinių organizacijų, kurioms skirtos subsidijos, sąrašas

2021 m. balandžio 15 d.

Dėl COVID-19 nukentėjusių nevyriausybinių organizacijų, kurioms skirtos subsidijos, sąrašas Pareiškėjų, kurių subsidijų paraiškos, skirtos finansuoti dėl COVID-19 atsiradusias išlaidas, atitiko nustatytus kriterijus ir yra finansuotos, SĄRAŠAS.

COVID-19 atvejai globos įstaigose

2021 m. balandžio 15 d.

Duomenys apie COVID-19 simptomų turinčius socialinės globos namų gyventojus ir darbuotojus rinkti iš 214 socialinę globą senyvo amžiaus asmenims ar suaugusiems asmenims su negalia teikiančių įstaigų (9 įstaigos šiuo metu globos paslaugų neteikia). Viso paslaugos teikiamos 12,8 tūkst. asmenų.

STATISTIKA 2021 m. balandžio 15 d. COVID-19 atvejai globos įstaigose.

 

 

Kviečiame teikti subsidijų paraiškas nevyriausybines organizacijas, koordinuojančias savanorius, teikiančius pagalbą švietimo įstaigoms, nukentėjusioms nuo COVID 19 pandemijos pasekmių dėl nuotolinio mokymo

2021 m. balandžio 13 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skelbia kvietimą nevyriausybinėms organizacijoms,koordinuojančioms savanorius, teikiančius pagalbą švietimo įstaigoms, nukentėjusioms nuo Covid-19 pandemijos pasekmių dėl nuotolinio mokymo, teikti subsidijų paraiškas.

Paraiškų priėmimo pradžia – 2021 m. balandžio 13 d.

Subsidijai paraiškos teikiamos užpildant paraiškos formą Informacinėje sistemoje https://sopas.sppd.lt:8099

Pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, koordinuojančioms savanorių, teikiančių pagalbą įstaigoms, nukentėjusioms nuo Covid‑19 pandemijos pasekmių, veiklą, subsidijų priemonės gautų paraiškų registras

2021 m. balandžio 12 d.

Pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, koordinuojančioms savanorių, teikiančių pagalbą įstaigoms, nukentėjusioms nuo Covid‑19 pandemijos pasekmių, veiklą, subsidijų priemonės gautų PARAIŠKŲ REGISTRAS.