ATVIRŲJŲ JAUNIMO CENTRŲ VEIKLOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2022–2023 METAIS KONKURSO PARAIŠKŲ REGISTRAS

2021 m. birželio 23 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM 2021 m. birželio 23 d. gavo Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2022-2023 metais, konkursui teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 45 paraiškos). Skelbiame gautų paraiškų registrą.

 

Atlikus formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.

COVID-19 atvejai globos įstaigose

2021 m. birželio 23 d.

Duomenys apie COVID-19 simptomų turinčius socialinės globos namų gyventojus ir darbuotojus rinkti iš 215 socialinę globą senyvo amžiaus asmenims ar suaugusiems asmenims su negalia teikiančių įstaigų (9 įstaigos šiuo metu globos paslaugų neteikia). Viso paslaugos teikiamos daugiau kaip 13 tūkst. asmenų.

STATISTIKA 2021 m. birželio 23 d. COVID-19 atvejai globos įstaigose. 

Atnaujintas pareiškėjų, kurių subsidijų paraiškos, skirtos finansuoti dėl COVID-19 atsiradusias išlaidas, atitiko nustatytus kriterijus ir yra finansuotos, sąrašas

2021 m. birželio 22 d.

Atnaujintas pareiškėjų, kurių subsidijų paraiškos, skirtos finansuoti dėl COVID-19 atsiradusias išlaidas, atitiko nustatytus kriterijus ir yra finansuotos, SĄRAŠAS.

Pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms socialines paslaugas COVID-19 pandemijos metu, subsidijoms pateiktų paraiškų registras

2021 m. birželio 11 d.

Pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms socialines paslaugas COVID-19 pandemijos metu, subsidijoms pateiktų paraiškų REGISTRAS.

Atnaujintas pareiškėjų, kurių subsidijų paraiškos, skirtos finansuoti dėl COVID-19 atsiradusias išlaidas, atitiko nustatytus kriterijus ir yra finansuotos, sąrašas

2021 m. birželio 10 d.

Atnaujintas pareiškėjų, kurių subsidijų paraiškos, skirtos finansuoti dėl COVID-19 atsiradusias išlaidas, atitiko nustatytus kriterijus ir yra finansuotos, SĄRAŠAS.