Vaikų dienos centrams paskirstyta 5,3 mln. Eur: finansavimas skirtas 343 projektams

2020 m. vasario 14 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM jau pasirašė visas valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis su vaikų dienos centrais, laimėjusiais projektų atrankos konkursą 2020−2021 metams.

Valstybės biudžeto lėšos vaikų dienos centrams skiriamos siekiant skatinti vaikų dienos centrų veiklą ir plėtrą.

Nevyriausybinių organizacijų arba tarptautinių organizacijų ar jų padalinių, teisėtai veikiančių Lietuvos Respublikoje, atranka projektui „Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams“ įgyvendinti

2020 m. sausio 29 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos    (toliau – Departamentas) skelbia Nevyriausybinių organizacijų arba tarptautinių organizacijų ar jų padalinių, teisėtai veikiančių Lietuvos Respublikoje (toliau – organizacija), atranką tapti partneriu projektui „Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams“ įgyvendinti.

 

Atrankos tikslas – atrinkti vieną organizaciją, kuri teiks kokybiškas paslaugas, siekiant tinkamai įgyvendinti projektą „Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams“.

Finansavimas pasiekė pirmuosius vaikų dienos centrus

2020 m. sausio 27 d.

Pirmuosius vaikų dienos centrus jau pasiekė valstybės biudžeto lėšos, skirtos 2020 metais įgyvendinti vaikų dienos centrų projektus.

„Tikimės, kad visi konkursą laimėję vaikų dienos centrai finansavimą gaus iki vasario mėnesio pabaigos. Džiaugiamės, kad šiemet finansavimas dienos centrus pasiekia jau pačioje metų pradžioje, o ne pavasarį, kaip tai būdavo ankstesniais metais“, − sako Alvydas Masiulis, Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie SADM direktorius.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas: socialinės globos įstaigų vertinimai atliekami siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę

2020 m. sausio 20 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM pernai atliko 127 socialinės globos įstaigų kokybės ir atitikties licencijavimo sąlygoms vertinimus: vaikų socialinės globos namų (49),  suaugusių asmenų su negalia bei senelių globos namų (65), dienos socialinės globos centrų neįgaliesiems (13).

Taip pat pradėjo atlikinėti departamentui naujai priskirtą ūkio subjektų priežiūros funkciją – globos centrų veiklos vertinimus (atlikti 7 vertinimai).

Kvietimas lietuvių bendruomenėms, susibūrusioms buvusioje SSRS teritorijoje, teikti paraiškas dėl 2020 metais ketinamų organizuoti projektų finansavimo

2020 m. sausio 17 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM kviečia teikti prašymus lietuvių bendruomenes, susibūrusias buvusioje SSRS teritorijoje, dėl 2020 metais ketinamų organizuoti projektų, kuriems finansuoti ketinama kreiptis paramos pagal Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą 2018–2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. A1-477 „Dėl Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą 2018–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų planas), priemones.