Kviečiame susipažinti su informacija apie subsidijos suteikimą

2020 m. liepos 13 d.

Kviečiame susipažinti su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio potvarkiu dėl pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, nukentėjusioms nuo koronaviruso COVID-19 sukeltų pasekmių, subsidijomis teikimo.

Pagalbos priemonei numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 2 000 000 Eur valstybės biudžeto lėšų. Kvietimas teikti paraiškas galioja iki to momento, kai pagal gautas subsidijų paraiškas bus paskirstyta visa subsidijų paraiškoms finansuoti bendrai skiriama valstybės biudžeto lėšų suma, bet ne ilgiau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d. Šiai dienai yra paskirstyta 449 380,77 Eur valstybės biudžeto lėšų.

Potvarkį rasite ČIA.

Subsidijų paraiškų, skirtų finansuoti dėl COVID-19 atsiradusias išlaidas, registras

2020 m. liepos 13 d.

Skelbiame subsidijų paraiškų, skirtų finansuoti dėl COVID-19 atsiradusias išlaidas, registrą.

Registrą rasite ČIA.

Vaikų dienos centrams dėl karantino skirta papildomai lėšų

2020 m. liepos 2 d.

Lietuvoje veikia 426 vaikų dienos centrai. Juose pasirūpinama vaikais: jie gauna karšto maisto, gali paruošti pamokas, su jais dirba socialiniai darbuotojai, vykdomi įvairūs edukaciniai užsiėmimai.

Valstybė remia vaikų dienos centrų veiklą ir plėtrą - 2020 m. buvo skirta 5,8 mln. Eur, o dėl karantino - dar 272,9 tūkst. Eur.

Karantinas baigėsi: senjorų dienos centrai jau veikia, galimas ir lankymas socialinės globos įstaigose

2020 m. birželio 19 d.

Pasibaigus karantinui savo artimuosius jau galima aplankyti socialinės globos namuose, lankytojus priima senyvo amžiaus žmonių dienos centrai. Tačiau nors apribojimai švelnėja, dalis jų išlieka, nes virusui patekus į tokio tipo įstaigas, pasekmės gali būti labai skaudžios.

 

Susipažinkite su informacija, kuri padės teisingai užpildyti subsidijų paraiškas, skirtas finansuoti dėl COVID-19 atsiradusias išlaidas

2020 m. birželio 8 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM kviečia socialines paslaugas teikiančias nevyriausybines organizacijas teikti subsidijų paraiškas, skirtas finansuoti dėl COVID-19 atsiradusias išlaidas.

Kilus klausimų dėl paraiškų pildymo, konsultuokitės tel. 8 706 68299, tel. 8706 68282 (Socialinių paslaugų priežiūros departamentas).

Nepavykus susisiekti telefonu, prašome kreiptis el. p. nvosubsidijacovid@sppd.lt. Atsakymą pagal galimybes pateiksime nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 24 valandas.

Informacija pareiškėjams teikiama darbo dienomis iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos įskaitytinai.