Minint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį Vilniuje surengta konferencija apie tremties svarbą šiandieninei visuomenei ir ateities kartoms

2018 m. vasario 15 d.

Iš Lietuvos ištremti žmonės savo skaudžia patirtimi įrodė, jog ištremti žmogų iš šalies gali, bet meilės gimtinei ištrinti iš žmogaus širdies neįmanoma. Apie tremties istorijos išsaugojimo svarbą ir perdavimą ateities kartoms pasitinkant artėjantį Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį diskutuota Vilniuje surengtoje konferencijoje „Atminties apie tremtį svarba šiandieninei visuomenei ir ateities kartoms“.

Vyko mokymai tema „Socialinio darbo organizatorių gebėjimų atpažinti savižudybių rizikas stiprinimas“

2017 m. gruodžio 21 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šių metų gruodžio 15, 18 ir 19 dienomis Panevėžyje, Alytuje ir Utenoje organizavo 8 akademinių valandų trukmės mokymus socialinio darbo organizatoriams, dirbantiems seniūnijose, kurių funkcijos yra stebėti bei vertinti seniūnijos gyventojų poreikį socialinėms paslaugoms ir piniginei paramai gauti,  tema „Socialinio darbo organizatorių gebėjimų atpažinti savižudybių rizikas stiprinimas“. Mokymus vykdė UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“.

 

2017 m. gruodžio 14 d. vykusioje konferencijoje „Gyvensime tėvų žemėje“ buvo apžvelgti per ketvirtį amžiaus nuveikti darbai

2017 m. gruodžio 15 d.

2017 gruodžio 14 d. vykusioje konferencijoje „Gyvensime tėvų žemėje“, skirtoje paminėti Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo programos 25-ąsias metines skambėjo ne tik sveikinimai, tačiau buvo ir apžvelgti per ketvirtį amžiaus nuveikti darbai. Pasidalinti mintimis apie rūpimas problemas, atsakyti į klausimus ir išgirsti, ką mano kiti, į Socialinių paslaugų priežiūros departamento surengtą konferenciją susirinko suinteresuotų institucijų atstovai, grįžę tremtiniai, specialiųjų globos namų „Tremtinių namai“ senjorai, Vilniaus lietuvių namų gimnazijoje besimokantys tremtinių palikuonys.

 

2017 m. gruodžio 14 d. Vilniuje vyks konferencija „Gyvensime tėvų žemėje“, skirta Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą programos įgyvendinimo 25 metų sukakčiai pažymėti

2017 m. gruodžio 13 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos jau 25 metus įgyvendina Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą programą, kurios dėka į Lietuvą jau grįžo per 3 tūkst. buvusių tremtinių ir politinių kalinių ir jų vaikų šeimų. Valstybės parama persikėlimui ir socialinei integracijai 1992–2016 metais buvo suteikta per 5 tūkst. į Lietuvą gyventi grįžusių asmenų, butais aprūpinta 2012 tremtinių šeimų. Daugumai grįžusiųjų pavyko susirasti darbą ir įsitvirtinti Lietuvos visuomenėje. Sėkmingi buvusių tremtinių vaikų ir vaikaičių pavyzdžiai skatina tolimoje Šiaurėje gyvenančias tremtinių atžalas ryžtis grįžti į Tėvynę. Esant tokiai didelei emigracijos bangai, buvusių tremtinių ir politinių kalinių bei jų šeimų grįžimas į Lietuvą yra geras rodiklis Lietuvos ekonomikai.

 

Mokymai tema „Socialinio darbo organizatorių gebėjimų atpažinti savižudybių rizikas stiprinimas“

2017 m. gruodžio 12 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie socialinės apsaugos ir darbo  ministerijos užsakymu, UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ šių metų gruodžio 15, 18 ir 19 dienomis vykdys profesinės kompetencijos tobulinimo mokymus „Socialinio darbo organizatorių gebėjimų atpažinti savižudybių rizikas stiprinimas“. Mokymų tikslas - apmokyti socialinio darbo organizatorius, dirbančius seniūnijose, kurių funkcijos yra stebėti bei vertinti seniūnijos gyventojų poreikį socialinėms paslaugoms ir piniginei paramai gauti, atpažinti savižudybių rizikas bendruomenėje. Mokymų trukmė 8 akademinės valandos.