Projekto "Pakeliui į Lietuvą" įgyvendinimo konferencija

2019 m. lapkričio 18 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendindamas Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimos narių sugrįžimo į Lietuvą 2018 – 2020 metų veiksmų planą šių metų lapkričio 3 – 6 dienomis inicijuoja projektą ,,Pakeliui į Lietuvą" ir 2019 m. lapkričio 4 d. pirmadienį, Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekse organizavo įgyvendinimo konferenciją.

Projektų atranka Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo 2020 metais konkursas

2019 m. lapkričio 14 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. lapkričio 14 d. gavo Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo konkursui teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 10 paraiškų). Skelbiame gautų paraiškų registrą.

Projektų atranka: Nevyriausybinių organizacijų projektai, skirti Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių priemonėms įgyvendinti

2019 m. lapkričio 14 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. lapkričio 13 d. gavo Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2018–2021 metams priemonėms įgyvendinti, atrankoskonkursui teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 6 paraiškos). Skelbiame gautų paraiškų registrą.

Projektų atranka: Nevyriausybinės organizacijos projektas, skirtas konsultacinei pagalbai telefonu pozityvios tėvystės klausimais teikti tėvams, įtėviams, globėjams ir rūpintojams

2019 m. lapkričio 13 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. lapkričio 8 d. gavo Nevyriausybinės organizacijos projekto, skirto konsultacinei pagalbai telefonu pozityvios tėvystės klausimais teikti tėvams, įtėviams, globėjams ir rūpintojams, konkursui teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 2 paraiškos). Skelbiame gautų paraiškų registrą.

Projektų atranka: Nevyriausybinių organizacijų projektai, skirti smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir smurtiniam elgesiui keisti

2019 m. lapkričio 11 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. lapkričio 7 d. gavo Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir smurtiniam elgesiui keisti konkursui teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 33 paraiškos). Skelbiame gautų paraiškų registrą.