Kontrolinis klausimynas dėl pasirengimo veikti ekstremalios situacijos metu senelių ir suaugusių asmenų su negalia įstaigose

2020 m. kovo 27 d.

Reaguojant į susiklosčiusią ekstremalią situaciją dėl koronaviruso paplitimo (COVID-19) Socialinės globos įstaigos, teikiančios ilgalaikes (trumpalaikes) socialinės globos paslaugas turi imtis veiksmų įsivertinant įstaigos pasirengimą koronavirusinei ligai (COVID-19) ir numatyti turimų priemonių gerinimą.

Kontrolinį klausimyną dėl pasirengimo veikti ekstremalios situacijos metu senelių ir suaugusių asmenų su negalia įstaigose, galite rasti čia.

Socialiniai darbuotojai bei individualios priežiūros personalas gali tobulintis nuotoliniu būdu

2020 m. kovo 27 d.

Socialiniai darbuotojai ir individualios priežiūros personalas karantino laikotarpiu savo profesinę kompetenciją turi galimybę tobulinti nuotoliniu būdu pagal Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie SADM direktoriaus įsakymu patvirtintas socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programas bei įžangines individualios priežiūros personalo profesinės kompetencijos tobulinimo programas.  

Informacija dėl senelių ir suaugusių asmenų su negalia globos namuose gyventojų lankymo ir darbuotojų veiksmų ekstremalios situacijos metu

2020 m. kovo 25 d.

Atsižvelgiant į lengvai plintančio naujojo koronaviruso (COVID-19) keliamą itin didelį pavojų senyvo amžiaus asmenims, bei asmenims, turintiems lėtinių ligų, yra parengtos rekomendacijos dėl minėtų asmenų lankymo ir įstaigų darbuotojų veiksmų ekstremalios situacijos metu.

Su rekomendacijomis galite susipažinti ČIA.

ĮSTAIGŲ LINCENCIJAVIMAS VYKDOMAS NUOTOLINIU BŪDU

2020 m. kovo 24 d.

Informuojame, kad Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM ir toliau vykdo įstaigų licencijavimą, šią procedūrą atlikdamas nuotoliniu būdu. Darbuotojai nevyksta į įstaigas vertinti atitikties reikalavimams, bet prašo pateikti papildomus dokumentus ir duomenis, foto nuotraukas ir pan., įrodančias, kad licencijuojamos patalpos atitiks reikalavimus.

DĖL EKSTREMALIOS SITUACIJOS KEIČIASI BENDRAVIMO SU INTERESANTAIS TVARKA

2020 m. kovo 16 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM dėl paskelbtos ekstremalios situacijos klientus aptarnauja tik telefonu (8 706 64244) arba el. paštu (sppd@sppd.lt).

Darbuotojų kontaktus rasite čia