Šių metų lapkričio 30 – gruodžio 1 d. Kaune vyko teminiai 16 ak. val. Vaikų dienos centrų darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su vaikais, mokymai

2017 m. gruodžio 11 d.

Šių metų lapkričio 30 – gruodžio 1 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, bendradarbiaudamas su VšĮ Šeimos santykių institutu ir VšĮ Nacionaliniu mokymų centru, Kaune organizavo dviejų dienų (16 akademinių valandų) trukmės teminius vaikų dienos centrų darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su vaikais, mokymus, skirtus Kauno apskrities vaikų dienos centrų darbuotojams.

Šių metų lapkričio 23 – 24 d. Telšiuose vyko teminiai 16 ak. val. Vaikų dienos centrų darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su vaikais, mokymai

2017 m. gruodžio 1 d.

Šių metų lapkričio 23 – 24 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, bendradarbiaudamas su VšĮ Šeimos santykių institutu ir VšĮ Nacionaliniu mokymų centru, Telšiuose organizavo dviejų dienų (16 akademinių valandų) trukmės teminius vaikų dienos centrų darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su vaikais, mokymus, skirtus Telšių apskrities vaikų dienos centrų darbuotojams.

Lietuvos bendruomenės – ranka rankon

2017 m. gruodžio 1 d.

Bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų programa siekiama skatinti bendruomenių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą bei didinti bendruomenės narių atsakomybę už jų bendruomenėse sprendžiamus klausimus. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengė dešimt reportažų apie dešimt Lietuvos bendruomenių vykdančių socialinės atsakomybės veiklas ir iniciatyvas. Tai bendruomenės teikiančios veiksmingą pagalbą socialiai pažeidžiamoms grupėms ir padedančios joms įsitraukti į visos bendruomenės gyvenimą.