2018 m. liepos 20–25 d. dienomis Lietuvos Respublikos delegacija vyksta į Krasnojarską dalyvauti renginiuose, skirtuose paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį ir didžiausios Lietuvos istorijoje deportacijos į Sibirą 70-metį

2018 m. liepos 17 d.

Krasnojarsko regioninė lietuvių tautinė–kultūrinė autonomija ,,Lietuva“ kartu su Tarptautine solidarumo ir demokratijos asociacija ,,Mes“ 2018 m. liepos 19–25 dienomis Krasnojarsko krašte organizuoja renginius, skirtus paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį ir didžiausios Lietuvos istorijoje deportacijos į Sibirą 70-metį. Renginių tikslas – sutelkti Sibiro platybėse išsisklaidžiusius tautiečius, pagerbti tremtinių atminimą, stiprinti užsienio lietuvių ryšį su Lietuva bei palaikyti bendruomenių iniciatyvas, prisidedančias prie Lietuvos valstybės stiprinimo ir jos vardo garsinimo pasaulyje.

 

Vyko mokymai tema „Socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimas, dirbant su smurtą patyrusiais asmenimis“

2018 m. birželio 28 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šių metų birželio 14, 18, 19, 21 ir 22 dienomis Klaipėdoje, Utenoje, Panevėžyje, Alytuje ir Kaune organizavo 8 akademinių valandų trukmės mokymus socialiniams darbuotojams tema „Socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimas, dirbant su smurtą patyrusiais asmenimis“.

 

Departamentas vykdo Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2018 metais atrankos konkurso administravimą

2018 m. birželio 13 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2018 m. birželio 12 d. gavo Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2018 metais atrankos konkursui pateiktas paraiškas (iš viso 14 paraiškų). Skelbiame gautų paraiškų registrą.

 

Vyks mokymai tema „Socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimas, dirbant su smurtą patyrusiais asmenimis“

2018 m. gegužės 30 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamento užsakymu UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ š.m. birželio mėn. 14 - 22 d. organizuos mokymus „Socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimas, dirbant su smurtą patyrusiais asmenimis“. Mokymų trukmė 8 akademinės valandos.

 

Departamentas vykdo Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų konkurso administravimą

2018 m. gegužės 17 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2018 m. gegužės 15 d. gavo Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2018 metais atrankos konkursui (toliau – Priemonė) pateiktas paraiškas (iš viso 30 paraiškų). Skelbiame gautų paraiškų registrą.