Skelbiame pareiškėjų sąrašą, kurių subsidijų paraiškos, skirtos finansuoti dėl COVID-19 atsiradusias išlaidas, yra finansuotos

2020 m. spalio 20 d.

Pagalbos priemonei numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 2 000 000 Eur valstybės biudžeto lėšų. Kvietimas teikti paraiškas galioja iki to momento, kai pagal gautas subsidijų paraiškas bus paskirstyta visa subsidijų paraiškoms finansuoti bendrai skiriama valstybės biudžeto lėšų suma, bet ne ilgiau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d. Šiai dienai yra paskirstyta  1 179 902,57 Eur valstybės biudžeto lėšų.

Sąrašą rasite ČIA.

Subsidijų paraiškų, skirtų finansuoti dėl COVID-19 atsiradusias išlaidas, registras

2020 m. spalio 17 d.

Skelbiame subsidijų paraiškų, skirtų finansuoti dėl COVID-19 atsiradusias išlaidas, registrą.

Registrą rasite ČIA.

Nacionaliniai atsakingo verslo apdovanojimai 2020: liko savaitė pateikti paraiškas

2020 m. spalio 14 d.

Socialiai atsakingas įmones kviečiame suskubti ir iki spalio 20 d. pateikti paraiškas Nacionalinių atsakingo verslo apdovanojimų 2020 konkursui.

Šiemet konkurse varžomasi dėl keturių nominacijų – „Aplinkai draugiškiausios įmonės“, „Metų bendruomeniškiausios įmonės“, „Metų darbovietės“ ir „Įmonės, labiausiai prisidėjusios prie socialinėje atskirtyje esančių asmenų integracijos į darbo rinką“. O labiausiai pasižymėjusi įmonė, pateikusi paraiškas laimėti visų rūšių nominacijas, bus pagerbta pagrindiniu apdovanojimu – „Metų socialiai atsakinga įmonė“. 

Įmonės kviečiamos siųsti paraiškas iki 2020 m. spalio 20 d. imtinai elektroniniu paštu post@socmin.lt.

Detalesnę informaciją ir paraiškų formas rasite adresu čia.

Startavo projektas, skirtas pagreitinti ir supaprastinti licencijavimo procesą

2020 m. spalio 8 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM, įgyvendindamas 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondo investicijų veiksmų programos finansuojamą priemonę, skirtą viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimui Nr. 10.1.3-ESFA-V-918-01-0015, įgyvendina projektą „Socialinės globos įstaigų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimas, įdiegiant administracinės licencijavimo paslaugos kokybės gerinimo priemones“.
Projekto metu bus optimizuotas visas licencijavimo procesas: atlikta išsami licencijavimo proceso analizė, skirta identifikuoti tobulintinas sritis, atsižvelgiant į tai - pagal dabartinį teisinį reglamentavimą bus patobulinta ir naujais funkcionalumais papildyta Socialinės globos įstaigų licencijavimo priemonė (toliau – SGLEP), dėl kurios licencijavimo procesas taps paprastesnis ir greitesnis.

Lietuvos socialinius darbuotojus sveikinime su jų profesine švente!

2020 m. rugsėjo 25 d.

Socialinio darbuotojo profesijos pamatas – meilė žmonėms. 

Puoselėkite savo profesiją, būkite matomi ir girdimi savo darbais.