Departamentas vykdo Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2018 metais atrankos konkurso administravimą

2018 m. birželio 13 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2018 m. birželio 12 d. gavo Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2018 metais atrankos konkursui pateiktas paraiškas (iš viso 14 paraiškų). Skelbiame gautų paraiškų registrą.

 

Vyks mokymai tema „Socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimas, dirbant su smurtą patyrusiais asmenimis“

2018 m. gegužės 30 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamento užsakymu UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ š.m. birželio mėn. 14 - 22 d. organizuos mokymus „Socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimas, dirbant su smurtą patyrusiais asmenimis“. Mokymų trukmė 8 akademinės valandos.

 

Departamentas vykdo Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų konkurso administravimą

2018 m. gegužės 17 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2018 m. gegužės 15 d. gavo Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2018 metais atrankos konkursui (toliau – Priemonė) pateiktas paraiškas (iš viso 30 paraiškų). Skelbiame gautų paraiškų registrą.

 

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2018 m. balandžio 25 d. Vilniuje organizavo motyvacinį seminarą, skirtą darbuotojams, dirbantiems užsieniečių, gavusių prieglobstį Lietuvoje, integracijos srityje

2018 m. balandžio 27 d.

Seminare dalyvavo Pabėgėlių priėmimo centro darbuotojai, atstovai iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Socialinių paslaugų priežiūros departamento, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos, Vilniaus arkivyskupijos Caritas, JT Vyriausiojo pabėgėlių komisaro atstovė Lietuvoje, Tarptautinės migracijos organizacijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM Užsieniečių registracijos centro darbuotojai, Vilniaus ir  Klaipėdos miestų, Jonavos rajono savivaldybių  bei Kauno teritorinės darbo biržos Jonavos darbuotojai. Iš viso renginyje apsilankė 44 dalyviai.

 

Informacija dėl Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su smurtautojais, projektų atrankos 2018 metais konkursui pateiktų paraiškų atitikties formaliesiems kriterijams

2018 m. balandžio 19 d.

Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su smurtautojais, projektų atrankos 2018 metais konkursui pateiktų paraiškų, atitikusių formaliuosius kriterijus ir perduotų ekspertiniam vertinimui, sąrašas.