Lietuvos socialinius darbuotojus sveikinime su jų profesine švente!

2020 m. rugsėjo 25 d.

Socialinio darbuotojo profesijos pamatas – meilė žmonėms. 

Puoselėkite savo profesiją, būkite matomi ir girdimi savo darbais.

 

Subsidijų paraiškų, skirtų finansuoti dėl COVID-19 atsiradusias išlaidas, registras

2020 m. rugsėjo 24 d.

Skelbiame subsidijų paraiškų, skirtų finansuoti dėl COVID-19 atsiradusias išlaidas, registrą.

Registrą rasite ČIA.

Skelbiame pareiškėjų sąrašą, kurių subsidijų paraiškos, skirtos finansuoti dėl COVID-19 atsiradusias išlaidas, yra finansuotos

2020 m. rugsėjo 23 d.

Pagalbos priemonei numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 2 000 000 Eur valstybės biudžeto lėšų. Kvietimas teikti paraiškas galioja iki to momento, kai pagal gautas subsidijų paraiškas bus paskirstyta visa subsidijų paraiškoms finansuoti bendrai skiriama valstybės biudžeto lėšų suma, bet ne ilgiau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d. Šiai dienai yra paskirstyta 1 046 798,91 Eur valstybės biudžeto lėšų.

Sąrašą rasiteČIA.

Konsultacijos savivaldybėms dėl Vaikų dienos centrų akreditavimo

2020 m. rugsėjo 17 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas, vykdydamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 14 d. įsakymą Nr. A1-834 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. kovo 19 d. Įsakymo Nr. A1-244 „Dėl pavedimo socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ pakeitimo, pradeda teikti metodinę pagalbą savivaldybėms, vykdančioms socialinės priežiūros paslaugų akreditavimą.

Prašome susipažinti su dažnai užduodamais klausimais.

Daugiau informacijos savivaldybėms pateikiama čia.

Šeimos kortelių paprašė jau beveik pusė šeimų, turinčių tam teisę

2020 m. rugsėjo 8 d.

Prašymus gauti Šeimos kortelę iš viso Lietuvoje jau pateikė beveik 19 tūkstančių gausių arba negalią turintį vaiką prižiūrinčių šeimų, t. y. beveik pusė šeimų, turinčių tam teisę (46,51 proc.).

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie SADM duomenimis, Šeimos kortelių partnerių, t. y. nuolaidas teikiančių įmonių, skaičius tik auga. Kortelė šiuo metu turi daugiau nei 211 regioninių ir nacionalinių partnerių, kurie suteikia nuolaidas visiems Šeimos kortelės turėtojams.

Daugiausia šeimų, turinčių teisę į Šeimos kortelę, užsisakė gyvenantys Vilniaus m. sav. - 64,83 proc., Pagėgių sav. - 63,08 proc., Kauno m. sav. ir Klaipėdos m. sav. - po 56,74 proc., Neringos sav. - 56,25 proc., Šiaulių m. sav. - 52,31 proc.