Mokymų metodologijos santrauka „Migracijos samprata ir tarpkultūrinė kompetencija darbe su prieglobsčio gavėjais: sociologinis, teisinis ir kultūrinis pjūviai“

Šių metų balandžio 27–28 d. Alytuje vyks mokymai „Migracijos samprata ir tarpkultūrinė kompetencija darbe su prieglobsčio gavėjais: sociologinis, teisinis ir kultūrinis pjūviai“ skirti Alytaus miesto savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų atstovams

2017 m. balandžio 21 d.

Šių metų balandžio 27–28 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Diversity Development Group Alytuje organizuoja dviejų dienų trukmės mokymus „Migracijos samprata ir tarpkultūrinė kompetencija darbe su prieglobsčio gavėjais: sociologinis, teisinis ir kultūrinis pjūviai“, skirtus Alytaus miesto savivaldybės, jai pavaldžių institucijų ir įstaigų, taip pat nevyriausybinių organizacijų, dirbančių Alytaus mieste, atstovams.

 

Sveikiname su Šventomis Velykomis!

2017 m. balandžio 13 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamento kolektyvas nuoširdžiai sveikina Jus ir Jūsų artimuosius Šventų Velykų proga. Sielos atgaivos ir džiaugsmo, ateinančio kartu su Didžiuoju Prisikėlimu ir žemėn sugrįžtančiu pavasariu. Tegul Jūsų širdys ir dienos būna kupinos šviesos!

 

Jaunimo reikalų departamentui organizuojant atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių konsultacijas talkina ir Socialinių paslaugų priežiūros departamento atstovas

2017 m. kovo 21 d.

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Jaunimo reikalų departamentas) kviečia dalyvauti konsultacijose potencialius paraiškų teikėjus dėl Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2017 metais konkurso ir Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2017 metais konkurso paraiškų teikimo klausimų.