Informacija dėl Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su smurtautojais, projektų atrankos 2018 metais konkursui pateiktų paraiškų atitikties formaliesiems kriterijams

2018 m. balandžio 19 d.

Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su smurtautojais, projektų atrankos 2018 metais konkursui pateiktų paraiškų, atitikusių formaliuosius kriterijus ir perduotų ekspertiniam vertinimui, sąrašas.

 

Informacija dėl Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos konkursui 2018 metais pateiktų paraiškų atitikties formaliesiems kriterijams

2018 m. balandžio 16 d.

Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos konkursui 2018 metais pateiktų paraiškų, atitikusių formaliuosius kriterijus ir perduotų ekspertiniam vertinimui, sąrašas.

 

Socialinio darbo metodinių centrų atrankos konkursas

2018 m. kovo 5 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, vadovaujantis Socialinio darbo metodinių centrų atrankos konkurso nuostatų, patvirtintų Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. A1-125 „Dėl Socialinio darbo metodinių centrų atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“ 4 punktu, skelbia Socialinio darbo metodinių centrų atrankos konkursą.

Konkurso pradžia - 2018 m. kovo 5 d.

Konkurso pabaiga – 2018 m. balandžio 6 d.

 

Minint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį Vilniuje surengta konferencija apie tremties svarbą šiandieninei visuomenei ir ateities kartoms

2018 m. vasario 15 d.

Iš Lietuvos ištremti žmonės savo skaudžia patirtimi įrodė, jog ištremti žmogų iš šalies gali, bet meilės gimtinei ištrinti iš žmogaus širdies neįmanoma. Apie tremties istorijos išsaugojimo svarbą ir perdavimą ateities kartoms pasitinkant artėjantį Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį diskutuota Vilniuje surengtoje konferencijoje „Atminties apie tremtį svarba šiandieninei visuomenei ir ateities kartoms“.

 

Apibendrinta informacija dėl 2017 m. atliktų projektų vertinimų

2018 m. sausio 22 d.

Departamentas per 2017 m. atliko 6 socialinių programų, 30 priemonių, 80 projektų ir savivaldybių administracijų vertinimus šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos, jaunimo politikos įgyvendinimo, socialinės paramos ir socialinės aprėpties stiprinimo srityse.