COVID-19 atvejai globos įstaigose

2021 m. rugpjūčio 2 d.

Duomenys apie COVID-19 simptomų turinčius socialinės globos namų gyventojus ir darbuotojus rinkti iš 215 socialinę globą senyvo amžiaus asmenims ar suaugusiems asmenims su negalia teikiančių įstaigų (9 įstaigos šiuo metu globos paslaugų neteikia). Viso paslaugos teikiamos daugiau kaip 13,1 tūkst. asmenų.

STATISTIKA 2021 m. rugpjūčio 2 d. COVID-19 atvejai globos įstaigose. 


Mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje veiklos projektų finansavimo 2022 m. konkursui gautų paraiškų registras

2021 m. liepos 28 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM 2021 m. liepos 25 d. gavo Mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje veiklos projektų finansavimo 2022 metais konkursui teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 33 paraiškos). Skelbiame gautų paraiškų REGISTRĄ.

Atnaujintas pareiškėjų, kurių subsidijų paraiškos, skirtos finansuoti dėl Covid-19 atsiradusias išlaidas, atitiko nustatytus kriterijus ir yra finansuotos, sąrašas

2021 m. liepos 27 d.

Atnaujintas pareiškėjų, kurių subsidijų paraiškos, skirtos finansuoti dėl COVID-19 atsiradusias išlaidas, atitiko nustatytus kriterijus ir yra finansuotos, SĄRAŠAS.

Jaunimo įgalinimo ir dalyvavimo stiprinimo regionuose projektų finansavimo 2021 metais konkursui teiktų projektų paraiškų registras

2021 m. liepos 23 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM 2021 m. liepos 20 d. gavo Jaunimo įgalinimo ir dalyvavimo stiprinimo regionuose projektų finansavimo 2021 metais konkursui teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 9 paraiškos). Skelbiame patikslintą gautų paraiškų REGISTRĄ.

Atnaujintas pareiškėjų, kurių subsidijų paraiškos, skirtos finansuoti dėl COVID-19 atsiradusias išlaidas, atitiko nustatytus kriterijus ir yra finansuotos, sąrašas

2021 m. liepos 23 d.

Atnaujintas pareiškėjų, kurių subsidijų paraiškos, skirtos finansuoti dėl COVID-19 atsiradusias išlaidas, atitiko nustatytus kriterijus ir yra finansuotos, SĄRAŠAS.