Paskelbtas Socialinio darbo metodinių centrų atrankos konkursas

Socialinio darbo metodinių centrų atrankos konkursas

2018 m. kovo 5 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, vadovaujantis Socialinio darbo metodinių centrų atrankos konkurso nuostatų, patvirtintų Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. A1-125 „Dėl Socialinio darbo metodinių centrų atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“ 4 punktu, skelbia Socialinio darbo metodinių centrų atrankos konkursą.

Konkurso pradžia - 2018 m. kovo 5 d.

Konkurso pabaiga – 2018 m. balandžio 6 d.

 

Minint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį Vilniuje surengta konferencija apie tremties svarbą šiandieninei visuomenei ir ateities kartoms

2018 m. vasario 15 d.

Iš Lietuvos ištremti žmonės savo skaudžia patirtimi įrodė, jog ištremti žmogų iš šalies gali, bet meilės gimtinei ištrinti iš žmogaus širdies neįmanoma. Apie tremties istorijos išsaugojimo svarbą ir perdavimą ateities kartoms pasitinkant artėjantį Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį diskutuota Vilniuje surengtoje konferencijoje „Atminties apie tremtį svarba šiandieninei visuomenei ir ateities kartoms“.

 

Apibendrinta informacija dėl 2017 m. atliktų projektų vertinimų

2018 m. sausio 22 d.

Departamentas per 2017 m. atliko 6 socialinių programų, 30 priemonių, 80 projektų ir savivaldybių administracijų vertinimus šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos, jaunimo politikos įgyvendinimo, socialinės paramos ir socialinės aprėpties stiprinimo srityse.

 

Vyko mokymai tema „Socialinio darbo organizatorių gebėjimų atpažinti savižudybių rizikas stiprinimas“

2017 m. gruodžio 21 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šių metų gruodžio 15, 18 ir 19 dienomis Panevėžyje, Alytuje ir Utenoje organizavo 8 akademinių valandų trukmės mokymus socialinio darbo organizatoriams, dirbantiems seniūnijose, kurių funkcijos yra stebėti bei vertinti seniūnijos gyventojų poreikį socialinėms paslaugoms ir piniginei paramai gauti,  tema „Socialinio darbo organizatorių gebėjimų atpažinti savižudybių rizikas stiprinimas“. Mokymus vykdė UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“.

 

2017 m. gruodžio 14 d. vykusioje konferencijoje „Gyvensime tėvų žemėje“ buvo apžvelgti per ketvirtį amžiaus nuveikti darbai

2017 m. gruodžio 15 d.

2017 gruodžio 14 d. vykusioje konferencijoje „Gyvensime tėvų žemėje“, skirtoje paminėti Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo programos 25-ąsias metines skambėjo ne tik sveikinimai, tačiau buvo ir apžvelgti per ketvirtį amžiaus nuveikti darbai. Pasidalinti mintimis apie rūpimas problemas, atsakyti į klausimus ir išgirsti, ką mano kiti, į Socialinių paslaugų priežiūros departamento surengtą konferenciją susirinko suinteresuotų institucijų atstovai, grįžę tremtiniai, specialiųjų globos namų „Tremtinių namai“ senjorai, Vilniaus lietuvių namų gimnazijoje besimokantys tremtinių palikuonys.