Prieglobsčio prašytojų įgalinimas - gerosios praktikos sukūrimas

Download

 

Nekasdieniška pabėgėlių kasdienybė Lietuvoje

Download

 

Tremtinių į Lietuvą procesas tęsiamas

Download

 


2007

 

Metodinės rekomendacijos skirtos prieglobstį smurto šeimoje aukoms teikiančių organizacijų darbuotojams ir savanoriams, kaip dirbti su smurto šeimoje aukomis ir jų aplinka

Download

 

Metodinės rekomendacijos skirtos krizių centrų, atsakančių į Nemokamos pagalbos linijos skambučius, darbuotojų ir Savanorių komandoms, kaip dirbti su smurto šeimoje aukomis ir jų aplinka

Download

 

Pabėgėlių integracijos procesų tyrimas. Valstybės paramos teikimo užsieniečių, gavusių prieglobstį Lietuvos Respublikoje, integracijai efektyvumo įvertinimas (tyrimo ataskaita)

Download

 

Vaikų dienos centruose teikiamų socialinių paslaugų įvairovės ir kokybės, darbo su socialinės rizikos šeimomis ir vaikais veiksmingumo įvertinimas (tyrimo ataskaita)

Download 

 


2006

 

Informacija apie valstybės paramą prieglobstį gavusių užsieniečių integracijai (atmintinė)

Download

 

 

 

 

Last change date: 2019-10-04